Constance Jaqueline en Julie Elisabeth Francoise Daendels woonden in de villa Rozenheuvel aan de Loolaan. In 1896 verkavelden zij hun tuin en legden daar de huidige Daendelsweg aan, die zij in 1899 schonken aan de gemeente Apeldoorn. Als herinnering aan die schenking kreeg die weg dus de naam Daendelsweg.


De villa Rozenheuvel aan de Loolaan bestaat nog altijd, er is later een extra verdieping op gekomen.


Alle panden in de Daendelsweg zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Daendelsweg 1

"Op 't Vievertjen"
Bouwjaar: 1934
Architect: D.J. Grutterink
Status: Karakteristiek pand
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De villa Op 't Vievertjen is op de plek van een vijver gebouwd. Deze vijver hoorde bij het huis van de dames Daendels aan de Loolaan. De opdrachtgever was Willem Uijt den Bogaard en op 5 september 1934 kwam hij hier met zijn gezin wonen.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 3

Bouwjaar: 1933
Architect: Chr. ten Tuynte

De uit Osnabrück afkomstige koopman in manufacturen Heinrich Bernard Alfred was de opdrachtgever tot bouw van deze woning.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 5

Bouwjaar: 1934
Architecten: J.G. en P.K. Mensink

Gebouwd in opdracht van de hofgeweermaker Johannes Petrus Scheuter. Hij kwam hier met zijn gezin op 13 november 1934 wonen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 7

Bouwjaar: 1932
Architect: J.H. Klosters

Gebouwd in opdracht van de handelsreiziger Alje Aikes. Hij en zijn gezin kwamen hier op 5 april 1932 wonen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 9

Bouwjaar: 1933
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Karakteristiek

Gebouwd in opdracht van de kruidenier van de Soerenseweg 22, Gerrit Willem Resink.

Daendelsweg 11

Bouwjaar: 1933
Architect: J.A. Heuvelink
Eerste Steen: Klik HIER
Oude foto: Gérard Fafié

Gebouwd in opdracht van de in Den Haag geboren Hubertus Gerardus Carel Windt (1871-1944) uit de Mr. van Hasseltlaan 20 (nu Frisolaan 50).
De eerste bewoner was ds. Paulus Hermanus Borgers (1900-1945) van het Luthers Genootschap.
Lees meer over deze dominee: https://www.doesburgdirect.nl/plaquette-in-doesburg-voor-predikant-paulus-h-borgers/
De oude foto is genomen in 1947, in de periode dat dominee G. Fafié hier woonde (1946 tot 1950).


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 13

"Zonne Heuvel"
Bouwjaar: 1920
Architect/aannemer: E.J. Wissink
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van Gerrit Cornelis Peter Bennink. Hij was zijn loopbaan begonnen als banketbakker aan de Hoofdstraat 131 in het fraaie jugendstillpand. Hij was later automobielhandelaar en makelaar.

Daendelsweg 15

Oude huisnummers: 1 - AA 58 - A 600/5
Voorheen: "Casa Cara"
Bouwjaar: 1899
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Het pand is gebouwd in opdracht van de pensionhoudster wed. Burkom, geboren als Regina Catharina Meischke.

Klik HIER voor twee advertenties uit de VVV-gidsen van 1917 en 1930.

Daendelsweg 17

Oude huisnummers: 3 - AA 59 - A 600/6
Voorheen: "Sunny Home"
Bouwjaar: 1897
Architect: (mogelijk) A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners kwamen hier op 30 april 1897, het was het gezin van de leraar van de rijkskweekschool Jan Hendrik Laurens Rijken (1857-1921). Hij was getrouwd met Carolina Jacoba van Harderwijk (1857-1936), ze hadden drie kinderen en een inwonende dienstbode. Ruim een jaar later, op 27 juni 1898 vertrokken ze alweer naar Deventer.

Op 11 november 1898 kwam Anna Maria Louet Teijssen (1841-1920) zij was weduwe van Christiaan Willem Heijbroek, met haar dochter Charlotte Maria hier wonen, de dienstbode was Johanna van Orden.

Rond 1910 kwam de in Amsterdam geboren dr. Jan Pieter Kloos (1845-1928), hij was gepensioneerd stadsgeneesheer te Batavia. Jan Pieter was getrouwd met de in Batavia geboren Rosalia Theresia Mathilda Bruijn van Rozenburg (1862-1951).

Daendelsweg 19-21

Oude huisnummers nr. 19: 5 - AA 60 - A 600/7 - ?
Oude huisnummers nr. 21: 7 - AA 61 - A 600/3 - ?
Bouwjaar: 1886
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) G. de Zeeuw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Misjka Willemsen

Ik kwam Daendelsweg 19 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?

-Extra foto's van dit pand, klik HIER

Daendelsweg 2

Oude huisnummers: AA 64 - A 600/20
Voorheen: "Villa Juliana"
Bouwjaar: 1897
Architect: J.A. Wijn
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Aleida Daendels, weduwe van P.J. Rosegaarde-Bisschop kocht in 1896 van haar zusters een stukje weiland, waar zij in 1897 een huis op liet bouwen naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. De aannemer/timmerman Gerrit Wegerif H.zn. heeft het pand voor fl. 6083,- gebouwd. Aleida Daendels verkocht het huis weer in 1907.

Daendelsweg 4

Oude huisnummers: AA 63 - A 600/19
Voorheen:"Beau Regard" en "Dieu Donné"
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) J.A. Wijn
Oude foto: Mevr. G. Dijkstra

De in Nijmegen geboren barones Johanna Geertruida Elisabeth van Boetzelaer (1859-1937) kocht op 5 november 1896 een stukje weiland aan de Daendelsweg, waar ze tweeduizend gulden voor moest betalen. Zij liet daar in 1897 deze villa op bouwen. Hiervoor woonde ze aan de Bosweg 2. De baronesse woonde hier met de in Landsmeer geboren Willemina Nelly Maria Bermon (1860-19?). Op 11 mei 1900 vertrokken beide dames naar Haarlem. Het huis bleef haar eigendom tot 1919, toen verkocht ze het aan ds. Johannes Hoekstra.

De volgende bewoners kwamen op 26 mei vanuit Nijmegen en waren de in Amsterdam geboren Jan Willem Hugo Cordes (1836-1906) en zijn in Breda geboren vrouw Anna Elisabeth Aernout (1837-1931). Ze hadden drie kinderen, Jan Willem Cornelis (1864), Anna Elisabeth (1868) en Johanna Cornelia (1871). De oudste dochter was gehuwd met de de in Middelstum geboren Jan Freerk Hoekstra (1864-1947). Zijn vader, de dominee Johannes Hoekstra kocht in 1919 dit huis van de barones van Boetzelaer maar woonde zelf niet hier.
J.W.H. Cordes was gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar, en over hem is meer te lezen op het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. In de periode dat het echtpaar Cordes hier woonde heette het huis ''Beau Regard". Broer, Jacob Herman Cordes (1838-1912) woonde in het huis hiernaast aan de Emmalaan 1.
Na het overlijden van de heer des huizes in 1906 kwam de zus van Elisabeth inwonen, zij was de in Breda geboren Johanna Maria Clasina Aernout (1840-1930). Op 1 februari 1924 kwam de oudste dochter inwonen, zij was de in Semarang geboren Johanna Cornelia Cordes (1871-1963) en nog maar pas weduwe van de inspecteur Hendrik Doijer (1844-1924).

Vanuit de Paslaan 20 kwamen de volgende bewoners, het was het gezin van de in Wormerveer geboren Grietje Koene (1894-19). Grietje was nog maar net weduwe van de In Landsmeer geboren predikant Gerrit Johan Goede (1893-1931). Ze woonde hier met vier kinderen; de in Westzaan geboren Johanna Margaretha (1923), de eveneens in Westzaan geboren Lucas (1924), de in Barnveld geboren Frida (1927) en de in Apeldoorn geboren Gerda Johanna (1927). Op 28 april 1934 verhuisden ze naar de Bas Backerlaan 20.De oude foto komt van mevr. Dijkstra en is van latere periode. Mevr. Dijkstra: De naam van de villa was Dieu Donné. De kolossale kastanjeboom was een doorn in het oog van mijn moeder. De serre was geheel verduisterd. De huisbaas, Rijk van Wildernisse die aan de overzijde woonde, verbood de boom te kappen, waarna ze door de tuinman alle takken eraf heeft laten zagen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Daendelsweg 4a-4b

Bouwjaar: 1949
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

Bakker E.J. Jolink kocht op 25 augustus 1948 een stukje weiland op de hoek van de Daendelsweg en de Emmalaan. De architect Chr. ten Tuynte maakte een ontwerp voor een dubbel woonhuis dat in 1949 werd gebouwd.

Daendelsweg 6

Oud huisnummer: AA 62/2
"Hermina"
Bouwjaar: 1902
Architect/aannemer: C. Paul
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Norg geboren onderwijzer Theunis Boersma (1872-1914). Theunis was gehuwd met de in Apeldoorn geboren Harmina Kamphuis (1867-1925) Ze woonden hier maar kort want eind 1904 verhuisden ze naar de Hoofdstraat 141b.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Daendelsweg 8

Oude huisnummers: AA 62 - A 600/9
Voorheen: "Villa Frisia"
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste bewoner van deze villa was Maria Henrietta Marga Martens, weduwe van A.B.J. Lulofs. Zij woonde hier met drie kinderen. Inwonend waren Elisabeth Lieftinck en de dienstbode Maria Johanna Anne van Asselt.
De volgende bewoners waren: Geertruida Wijers, weduwe van Anne Foekens met twee zonen en dienstbode Sietske van der Sluis.
Latere bewoners waren: het gezin van J.G. Puhringer en de professor in de theologie J. Hovius.

Zie ook Daendelsweg 10
-Extra foto's, klik HIER

Daendelsweg 10

Oude huisnummers: AA 88 - A 610/15
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De timmerman/aannemer, Hendrikus Mouw kocht in 1897 een viertal kavels langs de nieuwe Daendelsweg en de Koninginnelaan. In 1898 bouwde hij op die kavels de villa's: Daendelsweg 8 en 10 en Koninginnelaan 31 en 33. In 1926 kwam de villa Daendelsweg 10 in handen van mevrouw Anna J. Vermeulen-Sjollema; zij verbouwde de villa in 1933 door op de benedenverdieping een aantal kamers te veranderen in een winkel, naar een ontwerp van de architect J.H. Klosters. In die winkel worden momenteel bloemen verkocht.