Canadalaan 28


Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: Teunis Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers uit de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. In 1897 bouwde hij daar een huis op Regentesselaan nr. 17, in 1898 het huis op Regentesselaan nr. 19 en de villa Canadalaan 28, waarschijnlijk allen naar eigen ontwerp. In 1919 werd het huis verkocht door de weduwe Eijbers voor fl. 9900,- aan R. Isra ls die het een jaar later weer liet veilen.

De eerste bewoners waren de in Meppel geboren Egberdina Frederika van Dijk (1843-1918), zij was weduwe van de eveneens in Meppel geboren azijnfabrikant Gerrit Oosterveen (1844-1895). Ze woonde hier met haar dochter Aafje Elisabeth Oosterveen (1884-1924) en de dienstbode Roelofje Hondel.

Op 18 mei 1901 kwamen vanuit Voorst de volgende bewoners, het waren de in Amsterdam geboren Jeanne Maria Claudina ten Sijthoff (1854-1929) en haar in Zwolle geboren nicht Anna Geertruida Ballot (1855-1914).

Vanaf 12 mei 1905 is hier het pension van de in Makkinga geboren Geertruida Johanna Wilhelmina Brouwer (1845-1912), zij was weduwe van P. Postma en kwam vanuit Leeuwarden naar hier. Vaste pensiongasten waren: Maria Jacoba Scheij, de kweekschool-onderwijzeres Maria Wilhelmina Ham en Sara Maria Agatha Boekenoogen. Op 24 april 1908 verhuist de weduwe naar De Rijp.

Bijna een jaar later op 8 februari 1909 komt de in Elburg geboren dr. Johannes Idsinga (1835-1912), hij was een gepensioneerd inspecteur van de geneeskundige dienst in Nederlands-Indi . Hij woonde hier met zijn eveneens in Elburg geboren zuster Clasina Cornelia Idsinga (1858-1922), zij was een gepensioneerd onderwijzeres. In 1909 liet Idsinga dit huis aangesluiten op het telefoonnet en had telefoonnummer 275. Na het overlijden van Johannes op 7 januari 1912 vertrok zijn zuster in april 1912 naar Utrecht.

Na Idsinga kwamen vanuit Roemeni op 12 april 1912 de in Schiedam geboren Otto Johannes van der Elst (1882-1936) en zijn in Sommelsdijk geboren vrouw Christina Wilhelmina Breesnee (1884-?). Op 19 juli 1912 werd dochter Catharina Jeannette Sophie geboren. Op 24 februari 1915 verhuisden ze naar Den Haag.

Op 3 augustus 1915 komt het gezin van de in Haarlem geboren Leeraar Gymnasium Frederik van der Vliet (1884-1970). Van der Vliet was getrouwd met de in Leiden geboren Sophia Wilhelmina Bartha Mellink (1889-1978) ze hadden één inwonende dochter. Op 28 augustus 1919 verhuizen ze naar Hilversum.

De volgende bewoners zijn het gezin van de in Groningen geboren bioscoop-exploitant (Tivoli) Eppo Bruins (1866-1941) en zijn in Warffum geboren vrouw Aaltje Riekels (1859-1940). Ze hadden twee dochters en een zoon. Eppo kocht de villa van R. Isra ls voor fl. 11500,-

Van 4 september 1937 woont hier de in Apeldoorn geboren bouwkundige (later architect) Carel Anton Willem Heuvelink (1911-?), zoon van de architect Johannes Albertus Heuvelink van de Kerklaan. Carel woont hier met zijn in Utrecht geboren vrouw Petronella Clasina van den Brink (1912-?). Op 10 april 1939 werd dochter Carolina Cornelia Petronella geboren. Op 24 november 1939 verhuisd het gezin naar Badhuisweg 21.

Op 19 december 1939 kwam het gezin van de in Uithuizen geboren borstelfabrikant Izaäc Hoogstraal (1895-1945) en zijn in Wezel (Dld) geboren vrouw Hilda Bertha Meijer (1905-1944), ze hadden twee dochters; Johanna Wilhelmina (1933-1944) en Mirjam (1935-1944). Met dit Joodse gezin liep het niet goed af. Moeder en dochters zijn op 6 oktober 1944 vermoord in Auschwitz en vader Isaäc werd ergens in Midden Europa op 28 februari 1945 vermoord.

Latere bewoners waren: de metaalhandelaar N.R. Heijmans, M.J.L. van Nierop, de analist J.P. Ponsteijn, wed. J.F.F. Klok, boekhouder A. Scholten en de familie Zweers.

Het huis is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk Historie; "Loterij".