In Apeldoorn is er diverse keren omgenummerd. In het begin van de nummering waren er wijknummers, deze nummers waren niet per straat genummerd maar per wijk. De nummers in de Parkenbuurt hadden een A of AA voor het huisnummer staan. Doordat de straten ook nog niet volgebouwd waren kwamen er steeds nieuwe nummers bij die er eigenlijk tussengepropt werden. Er is drie keer omgenummerd, de eerste keer in 1890 daarna in 1901 en de laatste in 1911, toen werd er niet meer genummerd op wijk maar per straat zoals het nu nog is. Na 1911 is er geen algehele omnummering meer geweest maar zijn er nog wel kleine omnummeringen geweest in enkele straten.

Per huis wil ik proberen om de oude huisnummers te achterhalen en op volgorde te vermelden.

Hieronder een voorbeeld van huisnummering van één van de oudste huizen in de wijk, de villa Hermitage aan de Molleruslaan 38.

Oude huisnummers: AA 204 - A 762 - A 345/2

Het eerste huisnummer dateert van voor 1912, de tweede van voor 1901 en de laatste voor 1890. Is een huis bijvoorbeeld gebouwd in 1900 dan staan er maar twee oude huisnummers.