Ontstaan van de wijk "De Parken"U bent bezoeker van de wijk in Apeldoorn die bekend staat onder de naam "De Parken". Hoe is deze wijk nu aan die naam gekomen? Om daarachter te komen moeten we terug in de geschiedenis. Wanneer we terug gaan naar 1874 waren er op het grondgebied van onze wijk een drietal landgoederen; het landgoed De Pasch, het landgoed De Vlijt en het landgoed Sophia's Hoeve. Van deze landgoederen is nu weinig meer terug te vinden. Het enige tastbare overblijfsel is de villa Marialust, waar vroeger de eigenaren woonden van het landgoed De Vlijt. Daarnaast is wanneer je de kadastrale kaart van dit gebied bekijkt de begrenzing tussen het landgoed De Vlijt en De Pasch nog steeds duidelijk te herkennen als een rechte grens. De benamingen leven ook nog voort in de Vlijtseweg en de Pas(ch)laan.

In 1874 wordt het landgoed De Pasch door de familie van de laatste eigenaren, de familie Spiering in veiling gebracht. Uiteindelijk komt bijna het hele landgoed in handen van Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt, een grondeigenaar en steenfabrikant uit Heerde. Deze wil de aangekochte grond gaan exploiteren als villapark. Daartoe gaf hij de aanzet door de aanleg van een openbaar park, dat de naam Oranjepark kreeg. Rond het openbare park werden wegen aangelegd en vervolgens verkocht hij bouwgrond langs die nieuwe wegen gelegen in het villapark het Oranjepark. Toen dit voorspoedig verliep werd de door hem opgerichte NV De Olster Steenfabrieken eigenaar van het landgoed De Vlijt. Hier werd ook weer een openbaar park aangelegd en werd de grond van het villapark Marialust in verkoop gebracht. Toen het openbare park de benaming Wilhelminapark kreeg werd ook de bouwgrond van het villapark onder die naam in verkoop gebracht. Een apart villapark lag rond de Bas Backerlaan, daar lag een villapark met de naam Emmapark. Het Emmapark bezat geen openbaar park.
De laatste twee villaparken lagen rond het Prinsenpark, ook bekend als Prins Hendrikpark, eerst onderdeel van het villapark het Wilhelminapark en op het terrein van het landgoed Sophia's Hoeve. In de dertigerjaren was er rond de villa Marialust ook nog een plan daar een villapark aan te leggen.

De wijk De Parken kunnen we dus beschouwen als een uit verschillende villaparken samengesteld villapark met daarin opgenomen een aantal openbare wandelparken.