Op deze affiche wordt door de timmerman/aannemer Teunis Eijbers (1844-1918), eigenaar van de Nieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming een loterij aangekondigd waarbij als hoofdprijs drie villa’s gewonnen kunnen worden. Deze huizen staan er nu ook nog; het gaat (bij deze loterij) om de villa’s Regentesselaan 17 en 19 en Canadalaan 28. Hierbij kan ook gekozen worden voor een bedrag van 18.000 gulden in contanten.
Als tweede prijs kan gewonnen worden een kleiner herenhuis aan de Trekweg. Ook dan kan gekozen worden voor een geldbedrag, nu van 3000 gulden in contanten.
Het aantal uit te geven loten is 32.000 en elk lot kost 2 gulden en vijftig cent. Voor degene, die het 32 duizendste lot kocht, was er nog een huis beschikbaar. Deze vijf panden waren verhuurd voor 1650 gulden per jaar.

De trekking werd gehouden in Amsterdam, in het Paleis voor Volksvlijt. De trekking moest gebeuren door vijf houders van loten, aanwezig in de zaal.

In de kadastrale legger was na te gaan, dat de percelen van de hoofdprijs op naam van de timmerman/aannemer Teunis Eijbers staan, in leggerartikel 7811. De villa Regentesselaan 17 was gebouwd in 1897; Regentesselaan 19 in 1898 en Canadalaan 28 ook in 1898.
Teunis Eijbers had de grond gekocht op 30 oktober 1896 voor drie duizend en twee honderd gulden.

Omdat in de kadastrale legger stond beschreven dat de drie percelen van de hoofdprijs in 1919 waren “verkocht”, dacht ik dat voor de gegevens van de uitgifte en de trekking van de loten we verder moesten zoeken in de notariële aktes uit dat jaar.
Tot ik met iemand via internet aan het zoeken was naar andere gegevens over deze verloting en daar een advertentie vond in Het Nieuws Van Den Dag van 30 juni 1900, waarin dezelfde gegevens stonden als op onze affiche. Toen zijn we ook gaan zoeken in de Apeldoornsche Courant en ook daar vonden we in een aantal kranten de aankondiging van de trekking van de verloting.

We hebben tot nu toe nog geen gegevens over de trekking gevonden en vermoeden, dat de winnaar van de hoofdprijs op 25 october 1900 gekozen heeft voor het bedrag van fl. 18.000,- in contanten. Teunis Eijbers bleef eigenaar van het onroerend goed. Na zijn overlijden heeft zijn weduwe, Wilhelmina Hendrika Maria Ovink op 30 september 1919 de panden van de verloting laten veilen. De villa’s werden op die veiling gekocht door beleggers, want ze werden alle drie weer binnen een jaar verkocht.

Wanneer iemand hier meer over weet dan houden we ons aanbevolen voor die informatie.


Januari 2017: Op de website www.delpher.nl zijn heel veel kranten nu digitaal beschikbaar en weten we nu meer over de loterij van Teunis Eijbers;

Eijbers adverteerd landelijk, in veel plaatsen in het land zijn de loten te koop, zelfs in Nederlands Indië.

De trekking zou op 25 oktober 1900 geschieden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, echter op die datum geeft Teunis Eijbers in een advertentie in de Telegraaf te kennen dat er heel veel loten verkocht zijn maar nog niet allemaal en dat hij daarom besloten heeft de verloting te verdagen tot 22 januari 1901 en dat de verloting dan beslist zonder verder uitstel plaats heeft.

Op 22 januari 1901 laat Eijbers via diverse advertenties weten dat hij weer uitstel wil en omdat niet alle gelden van de wederverkopers binnen zijn kan hij nog niet besluiten en zal op 24 januari via advertenties laten weten wat hij besloten heeft.

Op 24 januari laat hij weten dat er nog zo'n 7 á 8 duizend loten verkocht moeten worden en dat de trekking nu op 1 juni zal zijn.

In een advertentie op vrijdag 22 februari in "Het Nieuws van de dag" staat te lezen dat de sluiting van verkoop op 18 april is en dat de loting op 2 mei zal plaatsvinden. Na 18 april waren de loten nog gewoon te verkrijgen (zolang de voorraad strekt).

"Het Nieuws Van De Dag" van 3 mei meldde dat de hoofdprijs (3 heerenhuizen of 18.000 gulden) is gevallen op nommer 17267.

"Het Nieuws Van De Dag" van 4 mei: Wij vermelden gisteren het nummer waarop de hoofdprijs gevallen was in de verloting der Nieuwe Apeldoornsche Bouwonderneming. Bij die verloting, welke gisteren in een der lokalen van het Paleis voor Volksvlijt gehouden werd, is 't nogal rumoerig toegegaan. De houders van de loten, onder wie er velen waren voor wien een rijksdaalder — de prijs dier loten — een heele uitgaaf is, waren al van te voren ontstemd, doordat de verloting een paar keer was uitgesteld, zoodat hun vertrouwen in de zaak wat aan het wankelen was gebracht. Dat werd er niet beter op, toen 't gisteren bleek, dat er minder prijzen aanwezig waren dan indertijd in het eerste prospectus waren genoemd en dat de aangekondigde prijzen ter waarde van minstens vijftig gulden, in de oogen van de ontevredenen die waarde lang niet hadden; Wel bleek er later een tweede prospectus te zijn uitgegeven, waarop al die fraaie beloften niet werden gedaan, maar daarin zagen de menschen een "gauwigheid" van hen die deze verloting op touw hadden gezet. Deze stemming van ontevredenheid vond uiting, toen één der houders van loten tegen deze verloting protesteerde. Zijn protest vond bij de aanwezigen, er waren er een paar honderd in de zaal tegenwoordig, instemming, en 't eindigde er mee dat een rechtsgeleerde werd gehaald, en dat men de politie te hulp riep, omdat men schorsing van de verloting verlangde. Dat kon echter niet geschieden. Wel heeft de Commissaris van Politie, de Heer C.P. v.d. Wiele, van het geval proces-verbaal opgemaakt en wordt de zaak thans, naar aanleiding van tal van ingekomen schriftelijke klachten, door de politie onderzocht.

De hoofdprijs is gewonnen door twee mannen uit Hoorn die samen een lot hadden en er werd inderdaad gekozen voor fl. 18.000,- in plaats van de drie villa's, tevens werd er nog fl. 360,- aan rente uitgekeerd. De 2e prijs, een huis aan de Trekweg of fl. 3.000.- ging naar een Arnhemmer en de Landauer met twee paarden ging naar een Heldernaar.