Ir. Cornelis Marinus (Cor) Gardenier (1856-1936)


Cornelis Marinus Gardenier is geboren op 13 juli 1856 te Rotterdam. In 1875 behaalde hij zijn HBS diploma, vervolgens ging hij naar Delft waar hij in 1881 afstudeerde als civiel-ingenieur. Daarna is hij enkele jaren werkzaam geweest bij de Lokaal Spoorweg Maatschappij Willem III. In 1884 richtte hij een technisch-bureau voor watervoorziening op en schreef diverse patenten op zijn naam.

Hij trouwde op 24 juni 1887 te Nuenen (NB) met de eveneens in Rotterdam geboren Elizabeth Buijsman (20-08-1858).

Gardenier was al enkele jaren in Apeldoorn aan het werk voordat het echtpaar zich op 17 oktober 1887 vanuit Nuenen zich permanent in Apeldoorn ging vestigen. Misschien wel via zijn zuster die hier al woonde en getrouwd was met de gemeente-architect S.J. de Rooij.
Als eerste woonadres vond ik Brinklaan A 8/3 waar ze kort hebben gewoond totdat zijn zelf ontworpen woonhuis/kantoor aan de Hoofdstraat 127 gereed was. Ze kregen hier vier kinderen, Elizabeth Anthonia (19-4-1888), Alida Johanna (14-4-1890), Jacobus Johannes (16-7-1892) en Lucretia (19-12-1896). In 1900 kocht Gardenier de oude villa Loolaan 20, hij liet het pand slopen en ontwierp een nieuwe villa waar ze als gezin gingen wonen.

Vanaf ca. 1905 heeft Gardenier geen huizen meer ontworpen omdat hij ook gemeenteraadslid in Apeldoorn was en beide functies mogelijk niet meer te combineren waren.

Op 6 november 1916 verhuisde het echtpaar naar Utrecht, Koningslaan 21. Elizabeth overleed daar op 21 januari 1927 (68) en negen jaar later, op 29 september 1936 overleed Cornelis Marinus (80).
Gardenier zat in vele besturen o.a;

-
Bestuurslid Vereeniging tot Veraangenaming van het Verblijf (VVV)
- Vice-voorzitter Apeldoornsche IJsclub
- Bestuurslid van de Volks-Leesbibliotheek
- Bestuurslid Gezondheids-Commissie
- Commissielid Gasfabriek
- Bestuurslid Sociëteit
- Secretaris Apeldoornsche Tramweg Maatschappij
- Penningmeester Garanten Vereeniging
- Penningmeester Ned. Protestantenbond afd. Apeldoorn
- Voorzitter Schoolvereeniging Eikenstein
- Voorzitter van de Apeldoornsche bad- en zweminrichting
- Eén van de oprichters van de historische vereniging Felua.

De tot nu toe bekende ontwerpen van Cornelis Marinus Gardenier:
In Apeldoorn:

Arnhemseweg 8*
Badhuisweg (Het Badhuis)
Beekstraat 22
Bosweg 8
Brinklaan 68*
Canadalaan nrs: 1* - 48*
Deventerstraat nrs: 4/6 – 14 - 27* - 38 - 43 - 45
Hoofdstraat nrs: 32/34 - 57 - 122/126 - 127* - 153/155
Kerklaan nrs: 16 - 18/20 - 22
Loolaan nrs: 20* - 44
Molleruslaan 12
Soerenseweg 23* (Wilhelmina Rusthuis)
Stationsplein 1*
Tutein Noltheniuslaan nrs: 21 - 24 - 32 - 40 - 44
Wilhelminapark nrs: 1 - 3* - 5* - 7 – 4

*= Gesloopt.
Buiten Apeldoorn:

Beekbergen, Dorpsstraat 49*, Villa “Groot Papenberg”
Nuenen, Houtrijk 14*, Huize Houtrijk (1884) gebouwd voor zijn schoonvader.
Nuenen, Papenvoort 17
Twello, Rijksstraatweg 42, Villa Nieuw Schoonoord

*= Gesloopt.
Verbouwingen van bestaande panden:

Deventerstraat 28* (Hotel Moriaan)
Kerklaan 17 (Kegelbaan van de Sociëteit)
Vosselmanstraat 2 (Huize Berkenstein)

*= Gesloopt
Mogelijk door Gardenier ontworpen:

Bandalaan 17*
Gardenierslaan 10
Mr. Van Rhemenslaan 11

*= Gesloopt
Rechts het in 1888 gebouwde kantoor/woonhuis van de familie Gardenier aan de Hoofdstraat 127. (Foto: coll. W. Boomgaard)
Het nieuwe kantoor/woonhuis van de familie Gardenier aan de Loolaan 20, gebouwd in ca. 1900. (Foto: coll. fam. Gardenier)