Loolaan 8Dit vierkante herenhuis met een ingang in het midden is omstreeks 1894 hier gezet tussen 2, 4, 6 enerzijds en nr. 10 anderzijds.

Op 11 juni 1894 komt vanuit de Paschlaan, de gepensioneerd mijn-ingenieur Jacob Herman Cordes (geb. 30-7-1838) er te wonen.

Op 25 oktober 1899 wordt het huis betrokken door de in Amsterdam geboren oud-infanterie officier Joseph Gerard van der Schaaff (1844-1925). Joseph was gehuwd met de in Oldenzaal geboren Janette Amelia de Vries Hofman (1844-?). Inwonend waren: dochter Emma Paulina (1883), zoon Jan Karel (1887) en de dienstbode Theodora Johanna Top (1878).

De volgende bewoner is de in Den Haag geboren oud-gemeente-ontvanger Nicolaas Cos (1863-)

Op 31 juli 1908 trekt J.W. Groeneboom, (geb. 28-6-1860) arts in deze woning. Op 12 mei 1909 houdt hij een voordracht: "Tuberculose als volksziekte" door het Groene Kruis georganiseerd. (In 1903 opgericht) Deze lezing moet worden gezien als de voorloper van de Apeldoornse vereniging tot bestrijding van de tuberculose, in die tijd inderdaad volksziekte nummer één. In 1920 is Groeneboom als rustend arts vermeld. Hij vertrekt op 9 november 1921.

In 1923 wonen er de dames Boers, waarvan één onderwijzeres is. De dames hebben ook een pension onder de naam Corma, getuige een advertentie uit 1928.

Op 24 december 1929 vestigt Juriaan R.J. Mol (geb. 10-5-1903) er zijn pension "Huize Confidentia , dat ook met andere beheerders veelal ouderen opnam en is blijven bestaan totdat het in 1980 is opgegaan in het toen nieuw gebouwde appartementcomplex "de Loohoek op de locatie van de nrs. 2 t/m 10.W. Wijk, juli 2009