Loolaan 75Dit huis waar ook een ongepleisterde foto van is, wordt na 1860 gebouwd. Wij vinden als eerste bewoonster Jacoba Arendina Eijsendooren (1812-1884), weduwe van de boekhandelaar Pieter Nicolaas van der Wall Perné (1812-1869). Zij verlaat dit huis op 7 april 1873.

Op 22 april 1873 komen de dames Francina (1810-1876) en Johanna Laren (1816-1891). In 1889 komt inwonen Jan Willem Stokebrand (1830-1901).

Op 20 augustus 1893 komt hier de huisbewaarster Jantje Zweers, weduwe van J.C. Goossens met haar dochter. Erbij in komt Maria Palensteijn (geb. 26-10-1821) oud hoofdverpleegster, die op 2 augustus 1893 overlijdt.

Vanaf 1893 woont hier de in Zwolle geboren Samuel Kalff (1831-1932), hij was oud-employee van een Indische handelsmaatschappij.

Adrienne Zuiderweg: Sam of Samuel Kalff (Zwolle Oudejaarsdag 1851) verbleef vanaf 11 november 1893 tot 30 oktober 1894 in Apeldoorn, en wel op de Loolaan 75.
Kalff was oud-hoofdredacteur van het Soerabajaasch Handelsblad. Mede op aanraden van zijn vrienden vestigde hij zich in Apeldoorn, op de Loolaan.
Apeldoorn was hem niet onbekend. Tussen januari 1864 en augustus 1868 zat hij er op kostschool.
Vanaf 1 januari 1879 was hij verbonden geweest aan het Soerabajaasch Handelsblad, maar hij gaf liever gehoor aan zijn onbedwingbare lust tot reizen. Een van zijn reisdoelen was Apeldoorn.
Kalff beschreef zijn verblijf op de Loolaan al december 1893, maar zijn artikel werd pas op 7 februari 1894 in de Java-Bode afgedrukt:
Citaat: Tingeling! alweer die schel.
Ze hadden me wel gewaarschuwd, de vrienden, domicilie kiezen te Apeldoorn.
Ze lopen je deur plat, al die leveranciers welke iets verdienen willen op een plaats, waarin de laatste jaren zooveel grootheid" zich gevestigd heeft [ ].
Ja, die deurschel vervangt op zoo"n groeiend" dorp eenigszins de rammelaar van den klontong. [ ] Op ons dorp daarentegen staat de schel niet stil.
Einde Citaat.
Samuel Kalff verhuisde na 30 oktober 1894 via Amsterdam naar Haarlem. Hij overleed op Nieuwjaarsdag 1932 in Hilversum.

Mej. Willemina Dietz komt op 12 juli 1895 van de Loolaan 29 hier zeker tot 1912 wonen.

Er staat in 1923 vermeld, P. van Holst en mej. T. Wijbrands.

In 1928 komt B. IJzerdraat, leraar.

In 1932 D. van der Kooij, onderwijzer.

In 1940 staat G.J. Roomer, directeur kartonnage fabriek ROCARTO als bewoner genoteerd.

In 1942 weduwe Roomer-de Klerck.

In 1948 woont J.G.C. Wegener, directeur van de nieuwe Apeldoornse Courant er en tot 1963 zijn weduwe Wegener-Roomer.

Omstreeks de zeventiger jaren gaat de (oud) huisarts Smalbraak, die eerder aan de Kerklaan 35 (vanaf 1933) praktiseerde, er wonen en na zijn overlijden zijn weduwe. Omstreeks 1990 verhuist ook zij.W. Wijk, januari 2009