Loolaan 73Jacob Jan van der Maaten (geb. 4-1-1820) is sinds 1864 tekenleraar aan de Koningsschool. Hij krijgt onderscheidingen voor zijn schilderijen en opdrachten van Z.M. voor schilderstukken. In 1872 bouwt hij de villa. Hij overlijdt op 22 mei 1873.

Wikipedia: Jacob Jan van der Maaten (Elburg, 4 januari 1820 - Apeldoorn, 16 april 1879) was een Nederlands kunstschilder, etser en tekenaar. Bekende landschapschilder, die als voorloper van de Haagse School kan worden aangemerkt. Van der Maaten was leerling van Hendrikus van de Sande Bakhuyzen en volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1852 werd hij lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Later werd Van der Maaten leraar aan de zogenaamde Koningsschool.

In 1887 en 1888 woont A.A.C. Tegelaar er en tot 1895 W. de Wit.

In 1893 betrekt freule Clara Elisabeth Holmberg de Beckfelt (geb. 18-8-1829 te Tjanjong) de woning, nadat zij Loolaan 59 aan Spaink heeft overgedaan. Zij overlijdt op 17 april 1920. Het laatste jaar is er een verpleegster in huis. Ten tijde van freule Clara. E. Holmberg de Beckfelt heet de villa "Roemah Clara".

De oud gezagvoerder van de grote vaart Jean Auguste Herbschleb (geb. 2-1-1879 te Nieuwer-Amstel) komt in 1916 in Apeldoorn wonen en vanaf 23 januari 1919 op bovengenoemd adres. Zijn zoon exploiteert op de Amersfoortseweg 23 een horecagelegenheid (Paviljoen Hotel). Herbschleb is gehuwd met Maria Kok (geb. 16-7-1886). Haar inwonende zuster is gymnastieklerares. Zij verlaten het pand op 28 maart 1927.

In 1928 gaat mej. Maria Elisabeth van Heumen hier wonen.

In 1932 is de makelaar Karl Heinrich Ernst Hoijer hier gevestigd tot 1944.

Vanaf 1948 zijn er pensions (In 1957 o.a. J.P.C. Francke, pensionhouder)

In 1963 is er bejaardencentrum de Goede Reede ondergebracht aleer het zijn nieuwbouw krijgt aan de Robijnstraat. De eerste steenlegging is aldaar 11 juli 1961. Daarna krijgt het een kantorenbestemming.W. Wijk, januari 2009.