Loolaan 69Ten behoeve van de nieuw op te richten school bedoeld voornamelijk voor jongens van personeel, werkende op het paleis het Loo wordt op 7 februari 1850 een stuk grond gekocht van Willem Bloemink groot 1 bunder 9 roeden en 50 ellen voor fl. 2200,- schietende tegen de gronden van dr. Reiche op nr. 67.
De eerste steen wordt op 26 april 1851 gelegd. Op 3 mei 1852 wordt de school officieel door koning Willem III geopend. De tot hoofd benoemde uit Barneveld afkomstige D.C.L. Neelmeijer krijgt eerst nog bijscholing in Utrecht bij professor G.J. Mulder in natuur en scheikunde. Hij komt bij de school te wonen.
Aanvankelijk is er ook een avondschool, maar na een jaar door tegenwerking door van de instructeurs van de kostscholen opgeheven. Alleen blijft bestaan vier avonden in de week een avond tekenles, die in 1891 wegens gebrek aan leerkrachten is gestopt. Sinds 1854 worden er exercitielessen gegeven Ook worden er schooluniformpetten gedragen. De school heeft een goede naam. Ook worden wel zonen van anderen dan paleis toegelaten (o.a. van burgemeesters).
Na zijn huwelijk met koningin Emma op 7 januari 1879 werd de school omgedoopt in School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden.
Na de verbouwing in 1892, waarbij er vier klaslokalen en een gymnastiekzaal bijkomen nam Neelmeijer in 1893 afscheid. Van 1893 tot 1914 was G. Overdijking hoofd der school. In 1914 worden de exercitielessen opgeheven. Vanaf 1914 tot 1938 is D. Fritsma hoofd. Hij wordt opgevolgd door J.M. Kerkmeijer. De uniformpetten worden in 1939 afgeschaft. In april 1944 bezetten de Duitsers de school. Na de oorlog hebben er nog even Canadezen ingezeten. In 1956 worden er ook meisjes toegelaten.
In 1958 wordt de school opgeheven. Er zijn nooit meer dan tien meisjes op geweest.
In 1962 wordt met nog toestemming van prinses Wilhelmina een sloop vergunning afgegeven. Op 23 april 1971 wordt de nieuwbouw door H.M. Koningin Juliana geopend. De in 1960 begonnen nieuwe opleiding BTS (Bosbouw Technische School voor lager onderwijs) is er in gevestigd.

(Litt. 1852-2002 Koninklijk in het groen)


W. Wijk, februari 2009.

Oude foto: Carel Mikkers