Loolaan 63Als eerste bewoner, die er zich op 1 mei 1852 vestigt wordt Smid, timmerman genoemd.

In 1860 woont er volgens van Bruggen: de Groot, timmerman, die er later een stoomzagerij heeft. Mogelijk, dat eerst de familie de Groot (Johannes William geb. 17-8-1786 te Amsterdam, overleden op 8 maart 1866) gehuwd met Hermina Leverts (geb. 1804) met twee kinderen er wonen. Later trekt ook de zoon Cornelis William Abraham (geb. 30-4-1838) die als architect staat geboekt er bij in en na verhuizen in plm. 1875 genoteerd staat als gemeente architect. Hij is gehuwd met Margaretha Pieterse van Rem (geb. 13-5-1834). In huis verblijft enige tijd Julie Francesca Henriétte Gallé (geb. 9-9-1822 te Zwolle).

Van 10 mei 1875 tot 26 april 1878 staat ingeschreven Georg Wilhelm Stemler (geb. 1-8-1808) gehuwd met Pauline Kuyper (geb. 7-11-1818) met dochter Pauline (geb. 18-4-1852)

Steven H. Gerritsen (geb. 12-6-1806) komt er met zijn vrouw geb. Boonakker, twee dochters en een zoon op 14 mei 1878 wonen.

Van 1887 tot 1890 is de naam van mej. Theresia Wilhelmina Zeegers te vinden.

In 1891 komt hier de in Batavia geboren gepensioneerde hoofdambtenaar Livinus Johannes Selliger (1832-) met zijn in Schotland geboren vrouw, Cristiana Purvis (1838-) met zoon en twee dochters. Op 19 april 1895 gaan zij naar Den Haag.

De in Bolsward geboren advocaat en procureur Pieter Peereboom (1862-) en zijn in Westzaan geboren vrouw Theodora Kutsch Lojenga (1868-) verblijven hier maar kort van 1 mei 1895 tot 1 februari 1897. Zij verhuizen naar Leeuwarden.

Spoedig daarop komen de buurdames van nr. 65 de freules Suzanne Cornelia Hooft. (1822-1905) en Constance Jacoba (1826-1905). Zij hebben zoals Roel Boon heeft uitgezocht (doos 1, nr. 1) dit stuk grond met villa en schuur gekocht op ruim 22 are voor fl. 13.300,- Op onderstaande briefkaart zien we dat het huis ten tijde van de freules "Villa Speranza" heette.

Na hun overlijden op resp. 8 januari en 16 maart 1905 wordt het door de erven op 4 juli 1905 voor fl. 14.300,- aan jonkvrouw Justine Catharina Constance van den Bosch (geb. 16-4-1842 te Buitenzorg), wonende te Brussel verkocht, Zij heeft o.a. een gezelschapsdame, de weduwe Jas-Hermsen (geb. 21-6-1850) die er vanaf 1914 tot 12 december 1919 verblijft en dan naar Brussel vertrekt.

Op 10 november 1919 komt als bewoner August Chr. Buys Ballot (geb. 16-11-1867 te Utrecht) met vrouw, zoon en twee dochters. In 1927 verhuizen zij naar Harmelen.

In september 1926 vestigt zich hier Pieter A. van der Hoeven (geb. 4-3-1877 te Vierpolder), die zich tot K.N.O. arts heeft gespecialiseerd. In 1943 overlijdt hij. Voor zij zich vestigen liet zijn vrouw een uitweg naar de Loolaan maken. Zij moest daarvoor toestemming vragen aan Rijkswaterstaat om dat de Loolaan nog steeds een onderdeel was van de rijksweg, Hoevelaken Apeldoorn.

Op 14 november 1945 komt op de Regentesselaan 32 te wonen de scheikundig ingenieur, Hendrik Roemer van Biema, arts (geb. 12-11-1899) te Amsterdam gehuwd met Wilhelmina Philipina Jurriaanse, geboren te Rotterdam. Op 23 maart 1946 gaan zij wonen op de Loolaan 63 waar hij praktijk houdt als huisarts. (Hij moest van zijn ouders ingenieur worden en gaat dan medicijnen studeren). Zij vertrekken op 20 april 1967. Daarna is dit pand door de stichting CASA BONITA bij hun overige panden getrokken. Na het vertrek van de inrichting naar de Anklaarseweg is deze villa ook gesloopt en door kleinschalige appartementen vervangen.W. Wijk, oktober 2008