Loolaan 61

Karel Willem van Muijden achter zijn villa, "Telanak" aan de LoolaanHoe en wanneer deze statige villa aan zijn naam is gekomen is niet duidelijk. Mogelijk dat de naam terug is te voeren op de naam van een schip waarmee bewoners van dit huis van of naar de oost (Indonesi ) zijn vervoerd of van tele = ver weg en anak = kind in het Maleis)

De villa is voor 1853, onder nr. L5 gebouwd en wordt door de dakdekker Berend van Veelen, (geb. in 1803 te Voorst) ontvanger en komende uit Hoorn bewoond. Hij vertrekt in 1856.

Albert Verkouteren, die eerst bij Bake Everts, griffier op de locatie aan de huidige Hoofdstraat plm. nr. 188 inwoont (later is hier pension van Marle nu le Baffon), komt er als opvolger wonen. Hij is Ontvanger der Registratie, Oud-Intendant-Generaal van Zr. Ms. Particuliere Domeinen en Rentmeester van het Kroon-Domein.

Karel Willem van Muijden, (geb.19-10-1837 te Amsterdam) eerder wonende aan de Loolaan nr. 67, is de volgende bewoner vanaf 15 mei 1893 tot zijn overlijden op 25 maart 1909. Zijn vrouw is Louisa Anna van Haastert (geb.27-9-1851 te Wirah, Ned. Indie) Hij is betrokken bij de Tramweg maatschappij. Tevens is hij actief bij de ontwikkeling van de Parkenbuurt. De Mariannalaan is naar zijn dochter vernoemd, de Frederikslaan naar zijn zoon en de Louisalaan naar zijn vrouw.

In 1911 is de bewoner jonkheer Hugo Adriaan Reigersberg Versluys. Hij is ritmeester van de Huzaren, later majoor. Hij is de commandant van het remonte depot in Nieuw Milligen.

In 1925 wordt het als pension vermeld.

In 1928 staat er mej. Maria Goudkade vermeld. Zij is verpleegster en heeft hier de leiding over andere verpleegsters, hulpkrachten en w.s. ook pati nten.

adv. VVV-gids 1933

Getuige een advertentie uit een VVV-gids uit 1933 is het weer een pension (zie inzet)

In 1937 staan L. Donk en enkele anderen er ingeschreven.

In 1940 is Mej. C. Alpherts er als pensionhoudster. Zeker tot 1957.

Omstreeks 1960 besluit de familie Van Muijden, in wier bezit de villa dan nog is, tot verkoop omdat het pand hoge onderhoudskosten vergt die niet door de huuropbrengst worden gedekt.

In 1963 staat vermeld Mej. A.E. Itjeshorst, verpleegster.

Er volgt afbraak, de locatie is jarenlang de standplaats voor de poffertjeskraam van de Haan, wanneer deze geen standplaats meer kan vinden bij het oude kerkhof, omdat Orpheus daar wordt gebouwd. Nu staan er kleinschalige flatgebouwen.W. Wijk, augustus 2008

Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Karel Willem en Louisa van Muijden aan de eetafel in Telanak