Loolaan 552-554In 1860 wordt op deze locatie door Van Bruggen de uitspanning van de boerderij van Bloeming vermeldt. Vanaf 1 mei 1874 woont hier de in Rhede (Westfalen) geboren Johan Balthazar Christiaan Sickesz (1807-1880). Hij komt uit Lochem. Inwonend is de in Zutphen geboren huishoudster Wilhelmina Jacoba Sophia de Klark (1836-1921). Na het overlijden van Sickesz op 23 januari 1880, verlaat mejuffrouw de Klark Apeldoorn op 19 april 1881 en gaat naar Haarlem. De heer Sickesz legateert bij zijn overlijden fl. 2.000,- aan de hervormde gemeente in Hoenderloo en fl. 500,- aan de armen.

Op 19 september 1881 betrekt de in Oldenzaal geboren koopman Johannes Noordhoek Hegt (1835-1919) en gehuwd met de in Amsterdam geboren Margaretha Catharina Westerman (1842-1933) de villa. Hij is sinds is 22 januari 1881 firmant van J. Koppel in bankzaken. Hij is ook betrokken bij de viskwekerij aan de in 1869 ten behoeve van watertoevoer voor het Apeldoorn-Dierenkanaal gegraven Zwaanspreng. (In 2008 is deze als forellenkwekerij bekend staande inrichting gesloten). In november 1883 behaalt hij in Parijs een zilveren medaille voor zijn kunstmatige visteelt. Ook Z.M. Willem III bezoekt de inrichting. In maart 1884 introduceert hij regenboogforellen uit New York. Ook in 1884 behaalt Noordhoek Hegt op een internationale vis-tentoonstelling in Londen behalve een zilveren medaille ook een erediploma. (In mei 1887 is Gerhardus Johan Gilles Brandt eigenaar van deze viskwekerij) Johannes Noordhoek Hegt verlaat Apeldoorn op 21 juli 1890.

Op 6 september 1890 komt de reeds in Apeldoorn wonende in Amsterdam geboren bankier Willem Pieter Pook van Baggen (1839-1901) hier wonen. Hij was gehuwd met de eveneens in Amsterdam geboren Juliana Elisabeth Berens (1832-19?).

Uit Heemstede komt de in Batavia geboren Jacqueline Henriƫtte van Son (1855-1921), weduwe van David Arnout Willink (1844-1891). Zij bewoont de villa met een gezelschapsdame Bertha Clara Pfander (geb. 22-3-1871 in Zwitserland). Beide behoren tot de "vergadering der gelovigen Matth. 18:20 waarvan de heer Dirk Rot de voorman is. In 1926 verlaten de dames Apeldoorn en gaan naar Zeist.

De in Arhem geboren kantonrechter mr. Charles Corneille Beelaerts van Emmichoven (1871-1946), gehuwd met de eveneens in Arnhem geboren Anna Hermanna Modderman (1876-1955) kiezen hier domicilie tot plm. 1943 wanneer de villa gevorderd wordt en de Rijkscommissaris van Nederland Arthur Seyss Inquart (1892-1946) hier zijn kantoor hield, (wonen deed hij op Spelderholt in Beekbergen). Voor in de tuin wordt de bekende bunker gebouwd.

Na de oorlog neemt de dienst der genie het gebouw in gebruik.

Momenteel is er een makelaarskantoor in gevestigd.


W. Wijk, november 2008

Coll. W. Boomgaard