Loolaan 53Een stuk grond van 20 roeden (are) en 90 elle (centiaren) aan de Loolaan wordt door Michiel Oosterman onderhands op 4 maart 1846 aangekocht. Op 31 maart 1868 en 14 april 1868 wordt door Willem Bloemink als gemachtigde op een veiling onder leiding van notaris Walter (akte 313-/323) op 31 maart 1868 dit in twee kavels geveild. Het eerste perceel omvat een huis en erf aan de Loolaan, groot 2 roeden en 16 ellen, met aan de noordwest zijde een stuk bouwland van 8 roeden en 90 ellen. Zeven bouwsels zijn door Oosterman zelf gesticht. Dit wordt aan Gerrit Schoep koopman verkocht voor fl. 1250,- (Het tweede perceel is bouwgrond ten zuidoosten en omvat het overblijvende deel van de in totaal 20 roeden en 90 ellen. Het wordt door Gerrit Wegerif voor fl. 450,- gekocht). Michiel Oosterman mag tot 1 mei in het bewoonde deel van het huis blijven wonen. Op de kadasterkaart van 1880 is het kleiner dan de nrs. 51 en 55. Nadien is er verbouwd of zelfs nieuw gebouwd.

Tijdens een veiling op 2 december 1869, koopt Philips Koppel van Gerrit C. Schoep dit stuk land met huis (akte 752/762 notaris Walter). Op 20 juni 1872 verkoopt Koppel dit stuk grond met een huis erop aan Cornelia Hoogstraate echtgenote van Johann Christoph Hakinson (Zij wonen op de Loolaan 55) à contant voor fl. 1950,- (akte 652 notaris Groll). Huis en erf 3 are en 30 centiare en verdere grond 8 are en 30 centiare.

Of de familie van Muijden na hun komst in Apeldoorn in 1886 hier eerst hun intrek hebben genomen is niet duidelijk. Een nazaat van de familie van Muijden dacht dat de naam WIRAH afkomstig was, van de kampong waar mevrouw van Muijden- Haastert was geboren. In het gemeente archief staat als haar geboorte plaats Bandoeng.
Ondertussen is gevonden dat het correct is wat betreft de naam Wirah. Met dank aan Jenny Mateboer. Zie:
http://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/532124/810033/Louisa-Anna-van-HAASTERT-1851-1913
In 1887 en 1888 woont baron Lambert van Heeckeren van Brandenburg met zijn vrouw Jacomine C.S. Tissot van Patot en de in 1886 geboren zoon hier. (zie ook nr. 51)

Dan staat de wed. S. Schimmel-van Linge op de adreslijst, daarna mej. Dekker.

Na de dood op 25 juni 1895 van de wed. Hakenson wordt bij de veiling van 18 juli 1895 (notaris Groll) het huis met tuin (plm. 13 are 80 centiare) gekocht door K.W. van Muijden voor fl. 5400,- Bij zijn overlijden op 25 maart 1909 wordt de waarde op fl. 7.000,- opgegeven.

De wed. van der Moolen-Niepoort (geb. 20-03-1828) komt er op 10 oktober 1895 wonen met haar in Soerabaja op 2 februari 1848 geboren dochter Cath. S. van de Moolen en drie zoons, Rudolph M. (geb. 12-7-1852 te Soerarabaja), Nic. Jan (geb. 15-2-1854) en Anth. (geb. 12-11-1857) (Hij is een niet meer varende zeeofficier). Deze beide laatste zijn in Probolingo ter wereld gekomen.

De oud-burgemeester van Maurik (in de Betuwe), Coldewey komt op 8 juni 1901. Hij koopt het pand Loolaan 55 aan. Na verbouwing van deze woning gaat hij daar wonen.

In 1905 treffen wij aan, de dames van der Vegte.

In 1906 wed. Van der Lee-Ramp (zij verlaat Apeldoorn op 24-12-1910) en Wittewaal.

Van 1912 tot 1924 is J.G. Noordhoek Hecht (geb. 7-8-1854) de pensionhouder.

Daarna staan mej. M.A.W. Verdier (nicht van mevr. Noordhoek Hecht (Zij vertrekt op 31-3- 1925) en J.B. Huisman, leraar aan de HBS. ingeschreven.

In 1926 adverteert mevr. E.B. Blankstijn in "De kleine gids voor Apeldoorn" met haar prachtig gelegen geheel gemoderniseerd pension.

In 1928 is mevr. de wed. van Twisk de bewoonster. Zij is collectrice van de staatsloterij.

In 1936 staat mej. van Zalk ingeschreven.

In 1940 Berghuis met meerdere personen.

In 1957 H.B.J. van Essen, aannemer evenals nog in 1963.

Nu bewoont de familie Verhulsdonck dit pand.


W. Wijk, september 2008 en juni 2009