Loolaan 51Het huis komt voor op de kaart van Van Bruggen van ongeveer 1860, maar de bewoner is hem onbekend.

Wanneer David Cornelis Helderman (1821-1901), die eerst na zijn terugkomst uit de Oost in mei 1871 alwaar hij als ambtenaar werkzaam was, inwoont bij Jan Bakker, wonende vlak bij hotel Bloemink, zich in dit pand vestigt, staat daar ingeschreven: Stevenhagen, die in oktober 1874 vertrekt.

Uit Haarlem komt op 15 januari 1901 de reeds in 1887 op nr. 53 gewoond hebbende baron Lambert van Heeckeren van Brandsenburg, gep. Adjudant, onderofficier (geb. 3-1-1851). Hij overlijdt op 1-1-1913. Zijn vrouw, Jacomina Cornelia Sara Tissot van Patot (geb. 28-1-1865) verlaat Apeldoorn na zijn overlijden. In 1931 vestigt zij zich opnieuw in Apeldoorn. In 1934 overlijdt zij alhier. De enige zoon Lambertus in 1886 geboren en in opleiding als cadet korporaal bij de cavalerie overlijdt ten gevolge van een val van zijn paard op 9-6-1906. Ton Steeman beschrijft in zijn boek: 100 jaar NIEUWE BEGRAAFPLAATS aan de Soerense Grintweg, op pagina 70 hun familiegraf.

De in Apeldoorn geboren kruidenier, Laurens Wijtze (Lau) Rot (1883-1961) komt hier te wonen, als het adres dan nog A 912 is. (Omstreeks 1912 werd het nieuwe huisnr. 51 ingevoerd) Na zijn huwelijk op 14 augustus 1918 trekt zijn vrouw, Adriana Wilhelmina Groeneveld (1897-19?) afkomstig uit Almkerk bij hem in en ze krijgen twee kinderen, Dina Jacomina Louise (1919) en Dirk (1922). Hij neemt de leiding van het kerkgenootschap "De vergadering van de gelovigen Matheus 18:20", waartoe ook zijn vader wonende op de Langeweg hoek Loseweg was aangesloten. Bijeenkomsten werden gehouden in een ruimte achter de winkel in de Heuvellaan. Tegenwoordig heeft deze gemeenschap zijn eigen kerkgebouw aan de Hoofdstraat 220. Aan de Loolaan is ook een ingang voor de bovenwoning.

In 1948 woont G. Veenendaal in deze woning, eveneens kruidenier, evenals zijn opvolger J. Klein Nulant, die in 1957 en 1963 daar staat vermeldt.

Later is er een damesmode magazijn in gevestigd.W. Wijk, augustus 2008

De winkel ten tijde van Lau Rot. Op de voorgrond staat de winkelier zelf, de andere personen zijn onbekend, mogelijk personeel en klanten.