Loolaan 500-538Op deze locatie staat op de kaart van Van Bruggen in 1860 de kostschool van IJsselstein. Waarschijnlijk is de leider de onderwijzer Jurjen IJsselman (geb. 31-1-1805), die in februari 1854 komt. Mogelijk, dat de familie Gallé, de ouders van Julia Gallé de tweede vrouw van burgemeester Bas Backer, hier ook hebben gewoond. Omstreeks 1870 wordt deze villa bewoond door baron van Duco Lodewijk Willem Hardenbroek van de Kleine Lindt.
In 1873 verhuist hij naar Berkensteijn. Na de dood van zijn vrouw, de freule Gualthera Anna van Haeften verlaat hij in 1876 deze buitenplaats.

Theodoor Chretien Gallois koopt de villa en woont er een aantal jaren. Hij verhuurt het aan de douairière, baronesse Sinemie Elisabeth Henri tta Constance van Ittersum-Grenfell, (haar moeder, Josina M. (geb. 1795) is een dochter van generaal Daendels). Zij heeft ook nog enige tijd een tante, geb. Daendels in huis. De douairière komt 22 augustus 1881 en blijft er wonen tot 1894. Ondertussen, door het overlijden van Gallois in 1891 is het huis in de verkoop gekomen. Volgens de advertentie van 12 november 1891 zal deze plaats hebben op 16 en 30 november 1891 Het herenhuis heeft 5 kamers boven, waarvan 3 met stookplaatsen, kleine kamer, meiden en provisie kamer; beneden 4 kamers en keuken, allen met stookplaatsen. Voorts een schuur, een mangelkamer, druivenkast, gemetselde broeibak, kippenhok en tuin. Tezamen groot 0-29-60, tot den 1e mei 1894 met nog 3 jaar optie verhuurd voor fl. 750,- 's jaars. Het huis is zoveel mogelijk te zien donderdag 26 november e.k. des namiddag van 1-4 uur tegen een entree van fl. 3,-

De eerste in Apeldoorn gevestigde oogarts Willem Frederik Wagtho (geb. 6-10-1862 te Tholen) gaat er op 16 januari 1894 wonen. Hij komt uit Rotterdam. Wanneer het derde kind in 1900 komt wordt een gouvernante in dienst genomen. Hij houdt ook spreekuur op zondag na kerktijd. Voor de oogzorg van minvermogenden krijgt hij fl. 200,- per jaar. De 15e januari 1901 verhuist hij naar Zwolle.

Roelof Hendrik Gerlach Kolff van Oosterwijk (geb. 12 september 1858) betrekt de villa op 4 september 1901

In 1906 komt er wonen Augustus Eugenius Kerkhoven (geb. 7-1-1858 te Avereest) uit Java vandaan. Hij is een van de figuren, die door Hella Haase in de Heren van de thee wordt beschreven. Hij is directeur van de plantages, Ardja Sari en Bedjong Sokka. In 1911 is hij voorzitter van de soci teit. In 1920 gaan zij voor een jaar terug naar Java, maar komen in 1921 hier weer terug. In 1923 verhuist hij naar Den Haag. (inl. Steman)

Marinus Prakke, directeur van de TIMA is de bewoner vanaf 1923. Na zijn overlijden in 1936 blijft zijn weduwe Geziena Johanna Gratama daar woonachtig.


In 1942 is het districtskantoor van de marechaussee.

Later is er de Talma stichting in gehuisvest en is de villa voorzien van een extra verdieping.

De villa is gesloopt en nu staat er een appartementencomplex.W. Wijk, augustus 2008

Oude foto: Coll. W. Boomgaard. Een gedeelte van de tuin. (Fotograaf R. Kerkhoven).

Talma Heem met de extra verdieping.