Loolaan 49Op de kaart van Van Bruggen, van plm. 1860 komt dit huis al voor. De bewoner is de koopman Gerrit Anton Schoehuizen (geb. 1-4-1828 te Alkmaar), gehuwd met Louisa Maria Agatha Dickhoff (geb. 3-4-1829 te Amsterdam). Zij betrekken het huis op 5 april 1867, samen met een zoon en een dochter. Acht jaar later op 27 mei 1875 vertrekken zij weer.

De schrijfster van novellen en romans, die in 1870 de eerste redacteur was van de serie "Bibliotheek van Nederlandse Schrijfsters , Catharina Felicia van Rees (geb. 22-8-1831 te Zutfen), komt uit Bonn, vergezeld van Geertruida Margaretha Necker, weduwe van Luloff (geb. 24-6-1798 te Ubbergen) en haar dochter Wilhelmina Necker (geb. 30-11-1832) Zij komen op 25 oktober 1875 op dit adres, later, zeker in 1887 op nr. 31 wonen. Wanneer zij verhuizen staat niet precies aangegeven. Op 19 april 1888 verlaten zij Apeldoorn en verhuizen naar Arnhem, later nog naar Darmstadt. (Voor dames op stand is wonen in Duitsland goedkoper dan in Nederland).
Catharina van Rees is een voorvechtster van vrouwen onderwijs. Tijdens een bezoek aan Nederland van de Transvaalse president Thomas François Burgers (die haar als theologisch student van vroeger uit Utrecht kende) bezocht hij haar in Bonn. In 1875 vroeg hij haar, omdat een verzoek aan de componist Richard Hol onvoldoende resultaat had opgeleverd, het Transvaalse volkslied te componeren. Zij slaagde in twee dagen er in zowel tekst als muziek hem ter hand te stellen. Mede door dit feit heeft de gemeente in 1928 een straat naar haar vernoemd, die loopt van de Paul Krugerstraat en de Van Huutstraat (vh. Binnenweg).
Catharina van Rees overleed op 1 april 1915 te Velp. Zij was ongetrouwd, begaafd letterkundig en journalistiek schrijfster, musica, componiste en strijdster voor de rechten van de vrouw. Sigaren rokend op het achterbalkon van de Velpertram vormde zij stellig een bezienswaardigheid volgens haar biografe Hogeweg-de Haart. Zij was ook een volgelinge van de wereldtaal VOLAPUK in plm. 1880 door pastoor J.M. Schleyer geintroduceerd (gegevens uit het gemeente archief)

Zeker in 1887, 1888 en 1889 woont de weduwe Victor-Slaap met haar zoon, die elders rozenkweker is in dit huis. Zij verhuizen naar elders op de Loolaan.

In 1891 vestigd P.F. Spaink Abbink hier zijn hygi nisch-sanatorium, dat in 1893 naar nummer 59 wordt overgeplaatst (zie voor verdere gegevens aldaar).

In 1894 woont baron Collet d' Esturie er. C.E.E. Fromberg koopt op 28 maart 1895 het pand voor fl. 8.170. Douairière baronesse van Ittersum- Grunfell (komende van Loolaan 52?) gaat er op 25 april 1884 wonen. Er komt ook een pension van mej. van Heteren en mevr. Huysterma.

Mej. M.G. van Cleef, (geb 21-2-1859) hoofd van de nieuw opgerichte gemeente meisjesschool komt op 9 september 1901. Voor aankoop en bouw van de school achter de woning wordt in 1901, fl. 26.522,- uitgetrokken. De school begon met 46 leerlingen. Omstreeks 1904 wordt R. Groeneveld het nieuwe hoofd. In 1921 treedt de nieuwe onderwijswet in werking. De school wordt omgezet in de openbare lagere school nr. 27, spoedig de Groeneveldschool geheten. Het is een opleidingsschool. In de oorlog door de Duitsers als Duitse school gevorderd. Na de oorlog wordt de naam veranderd in de Heuvellaan school. De woning van nr. 49 werd niet meer door het schoolhoofd bewoond, het kreeg andere bestemmingen.

(Litt. 85 jaar openbare basisschool Heuvellaan 1901-1886 en 100 jaar Heuvellaanschool, het jubileumboekje).

W. Wijk, november 2008