Loolaan 464Het huis als L 4 genoteerd in ongeveer 1850-1860 zou als eerst ingeschreven bewoner hebben, Gerrit Berghorst, gehuwd met Driesje Huygen gekwalificeerd als metselaarsknecht. Ook de bouwer?

In april 1856 komt de heer Johannes Dietz (geb. 17-10-1801), die is gehuwd met Margaretha Catharina Bakels (geb. 1801) en hun dochter Willemina in 1837 geboren. De familie komt uit Amsterdam en staan als particulier genoteerd.

In 1889 woont op dit adres de douairière Bronkhorst, geb. jonkvr. Clara Henri tte Nicoline Holmberg de Beckfelt, die van het Kleine Loo lijkt te komen. Zij is de vrouw is van jonkheer Ludolph Bronkhorst, die in 1869 is afgetreden als intendant. Haar overlijden is op 10 januari 1896. De inwonende weduwnaar van Leuvenum overlijdt in maart 1897 te Menton. (Frankrijk)

Vanuit Den Haag komt de familie Sandberg, die in 1888 vanuit Loolaan 46 was vertrokken naar Den Haag. Zij voeren nu de toevoeging van Leuvenum. (eerder van Essenburg) Hij is kamerheer in buitengewone dienst bij H.M. de Koningin. Zijn vrouw is de dochter van de vorige bewoonster. Hun zoon Willem Bernardus (geb. 19-12-1876 te Apeldoorn) is de eerste Apeldoorner, die een autorijbewijs aanvraagd. Op 12 juli 1901 verzoekt hij aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid een vergunning om de rijkswegen te berijden met een BENZ (type rijtuig-automobiel) met 3 PK benzinemotor, 350 kg, lengte 220, breedte 130, hoogte 140, spb (= spoorbreedte) 112cm. Max. snelheid 25 km/per uur. Op 15 juli volgt er een rapport van district te Arnhem van de rijkswaterstaat, dat er vier wielen zijn en een beweegbare kap en de remweg 10 meter is. Op 3 augustus 1901 wordt de gevraagde vergunning uitgereikt onder nr. 457. De jonker op is 10 juni 1902 in Apeldoorn gehuwd en op 19 september naar Vorden verhuisd. jhr. Henri F.M.E. Sandberg van Leuvenum sterft op 10 februari 1919, zijn vrouw 3 februari 1923 in Den Haag.

In 1923 woont de weduwe Westerik-de Koel met haar dochter K. Westerik, die verpleegster is, in dit pand.

Enige tijd later staat het als Nederlands Hervormd rusthuis genoemd. Daarna vormt het een onderdeel van het Protestants Christelijk ziekenhuis Randerode samen met Loolaan 48. In de Apeldoornse courant van 31 juli 1954 wordt al gemeld, dat in de tehuizen aan de Loolaan al 80 zieken worden verpleegd. In de zeventiger jaren is het afgebroken en een appartementen complex geworden, Loolaan 464 488.

Op oude ansichten komt de naam villa Buitenzorg voor.


W. Wijk, november 2008

Coll: Frederik Erens