Loolaan 45Reeds op de kaart van Van Bruggen uit 1860 staat dit huis vermeld, maar hij weet de naam niet van de bewoners. Niet lang erna of mogelijk toch al in 1860 wonen er de beide dames Daendels, Constance J.H. (geb. 7-3-1839 te Semarang) en Julie (geb. 3-9-1848 te Hattem). Hun (tweede?) moeder mevr. Daendels-Bisschot in 1823 geboren is in 1860 overleden tijdens het verblijf van de complete familie Daendels zonder vader bij de familie Mulder in de Dorpstraat vanaf 1856. (Mulder als koopman en ook een keer als gepensioneerd schout bij nacht aangeduid, had een groot huis op de locatie van nu ongeveer, Plaza di Christo) De beide dames maken later nog een zwerftocht langs meerdere huizen op de Loolaan. (22, 24 en 34).


In 1868 wordt ds. Gronemeyer als predikant hier benoemt. Zijn moeder mevr. Gronemeyer-Jansen komt nu hier wonen, mej. L.H.F. Gronemeyer verblijft dan ook in deze woning. In 1892 wordt haar plaats ingenomen door de wed. Suarz-van Opstall (geb. 29-11-1817) Zij overlijdt op 17 februari 1901.

Op 11 mei 1901 komt H. Straatman, pianostemmer in de woning.

Vanaf 8 mei 1903 komt vanuit Vriesenveen, Pieter Steehouwer (geb. 21-12-1852 te Streien) met zijn vrouw en twee dochters (geb. in 1899 en 1902) Op 7 maart 1920 verlaat hij Apeldoorn. Later komt hij terug in Apeldoorn en woont nog enige tijd in Koppellaan 4. (Koppellaan 6 was in 1906 ook door hem gebouwd)

In 1920 komt uit het toenmalige Nederlands Indië de gynaecoloog in ruste Huibert van Seventer, (geb. 22-6-1871) gehuwd met Vos. Haar moeder was aan de Kerklaan woonachtig, wat wel op invloed zal zijn geweest op hun woonkeus. (gegevens via familie mijnerzijds). Van Seventer is hier actief in de organisatie van het Groene Kruis en in de Tuberculose bestrijding. Dit laatste resulteert in de naamgeving van de aanvankelijke lighallen en later in een dagsanatorium overgegane inrichting "Het van Seventer Sanatorium aan de Egerlaan. Op 26 oktober 1942 overlijdt van Seventer.

Na de oorlog komt de tandarts Bootsma er in te wonen.

Later is het een muziekschool geweest.

Nu worden er door bewoners cursussen en andere activiteiten georganiseerd.

Omstreeks de 1900 hebben er wel wat verbouwingen en verfraaiingen plaats gevonden. Dit moet gescheiden worden uitgezocht.W. Wijk, september 2008.