Loolaan 44Wanneer de weduwe Gezina Rolina Victor-Slaap (geb. 10-2-1845) verhuist vanaf Loolaan 83 in plm. 1895, moet zij eerst haar intrek nemen in het koetshuis van nr. 46 alvorens zij met de kinderen haar intrek doet naar nr. 44. Een van haar kinderen, Louis August (geb. 5-8-1871), is eigenaar van de bloemenkwekerij "Het Oranjepark (Voor meer informatie zie hoofdstuk Historie) De zoon trouwt 16 juli 1903.

De dan volgende bewoonster vanaf die tijd is de douairière jonkvr. Margaretha Röell, (geb. 17-6-1829) met vier dochters. Zij blijft er tot 1912 wonen.

Tot 1923 woont er de gepensioneerde kapitein ter zee, Leonard Jacobus Karel Alexander Jeekel (geb. 8 juni 1850 te Kedong Kebo).

Op 7 september 1923 komt Maria Aleida Weijenberg (geb. 21-11-1856) er wonen met twee zusters, die na het overlijden van Maria op 3 maart 1932 naar de Loolaan 38 verhuizen.

De weduwe Hage geb. Kerkhof betrekt het huis enige tijd.

Adv. VVV-gids 1935

Vanaf 1937 is J. Bruyning de eigenaar en maakt er een pension van onder de naam "Margaretha .

In 1944 is vermeldt dat Raven de volgende bewoner is.

Vanaf 1945 is het pand in gebruik als pension: "Huize van Straalen". In onderstaand artikel is meer te lezen over deze bewoners.W. Wijk, januari 2009.


Artikel Van Straalen

Ko Sturkop - Apeldoorn

Bij het onderzoek naar mijn grootmoeder Van Straalen en haar familie stuitte ik op de mooie website https://www.parkenbuurt.nl/. Daar valt te lezen dat aan de Loolaan 44 vanaf 1945 het pension "Huize van Straalen" was gevestigd. Dit pension heeft daar vanaf 1945 gestaan. Een kijkje in ons stadsarchief vertelt ons dat zes leden van het gezin Van Straalen daar ook woonden. Voor mij handig in de buurt: tien minuten wandelen vanaf mijn adres. Ik was deze familie lang kwijt". Hun spoor liep dood nadat zij in Arnhem hadden gewoond.
Eerst maar even ver terug in de tijd. De oprichter Johannes Willem van Straalen werd in 1857 in Amsterdam geboren, in een straatarm gezin. Net zoals zijn oudere broer werd hij kok bij de Marine, maar wegens ongeschiktheid verloor hij, na enkele verre reizen, zijn baan. In 1885 vertrok JW met zijn vrouw naar Zutphen en daar kwamen hun vijf kinderen ter wereld. In Zutphen begon JW een restaurant annex pension, dat zij tot 1912 als Hotel Van Straalen in bedrijf hielden.

De verwoeste Korte Walstraat in Arnhem

De reden dat zij naar Arnhem vertrokken is niet achterhaald, maar JW zette daar met zijn echtgenote en drie kinderen het Pension Van Straalen voort. Men kon daar trouwens uitstekend dineren en "avant le lettre" maaltijden aan huis bestellen. Dochter Anna en zoon Pieter waren in Zutphen al het onderwijs ingegaan. Bij toeval ontdekte ik een foto van een door oorlogsgeweld verwoeste Korte Walstraat in Arnhem, waar het huis van Van Straalen troosteloos in een lange rij andere ru nes stond. De reden dat het bedrijf daarmee verloren was gegaan is daarmee wel duidelijk. JW en zijn vijf kinderen bleken na 1945 nog te leven, dus geen der gezinsleden had daardoor het leven had gelaten.

In Arnhem hield het spoor per 1945 op, maar dat blijkt nu vlak bij huis verder te volgen. Zij zetten in Apeldoorn dus voor een derde maal een bedrijf op. JW liep bij aankomst in onze stad al tegen de negentig. Zijn dochters Zwanette en Gerardina en Jan, de jongste zoon, namen gezamenlijk de zaak over c.q. werkten erin mee. Al niet meer de jongsten: zoon Jan was de vijftig al gepasseerd. Successievelijk vestigden ook Anna en Pieter zich aan de Loolaan 44. Van Pieter (hij was leraar MO) is bekend dat hij en zijn echtgenote later aan de Felualaan woonden. JW is in 1952 overleden. Hij is bijna de enige in zijn generatie Van Straalen en de daarop volgende die aan de armoede wist te ontkomen.
Uit de overlijdensannonce van Anna (ze werd 101 jaar en overleed in Randerode) kunnen we opmaken dat geen der nazaten in 1990 nog in Apeldoorn woonde. Drie van hen woonden in het buitenland, drie anderen in andere plaatsen in ons land. We zullen proberen nog iets nader te weten te komen over deze onderneming, die tot 1965 in aan de Loolaan in stand bleef. Overigens kon men daar voor f. 7,50 overnachten.

Loolaan 44 in Apeldoorn

Het is vreemd dat in onze familie naar mijn weten nooit over deze oom, tante, neven en nichten is gesproken. Als men van hen had geweten, dan zou het bombardement toch wel onderwerp van gesprek moeten zijn geweest. En het succes van oom JW zou aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen daarover. Het is niet onmogelijk dat JW en zijn oudere broer, Paul Emile van Straalen, van elkaar waren vervreemd. Paul Emile, mijn overgrootvader, was scheepskok, later bij de wilde vaart en hij verliet zijn nogal grote gezin, om nooit meer terug te keren. Dat kan de reden zijn geweest dat onze" zijde nooit van de hunne heeft geweten.
Ik heb één flauwe hoop: mochten de ouderen onder ons zich nog iets van de gezinsleden herinneren, of bijvoorbeeld Pieter als docent hebben gehad, dan houd ik mij aanbevolen: ko@sturkop.nl. En wie weet kent iemand nog een nazaat, die wellicht nog mooie foto"s of verhalen heeft. In elk geval woonde in 1978 aan de Loolaan 27 nog de echtgenote van Pieter van Straalen. Zij overleed op dat adres; haar schoonzus en zwager Anna en Jan van Straalen ondertekenden mede vanuit Apeldoorn de overlijdensannonce.