Loolaan 43Dit huis is volgens een advertentie bij een verkoop, in 1863 gebouwd en wordt als eerste bewoond door de uit Amsterdam afkomstige Chirurgijn Bernardus Backer, geboren in 1810. In 1861 is hij in Apeldoorn komen wonen met zijn vrouw Swanenburg (geb. 1814) en haar zuster Maria van 1819, die inwonend is. Bernardus Backer overlijdt op 18-6-1875. Op zijn graf wordt door prof. Tiele gesproken, die hem als man van goede deugden prijst. Mevrouw Backer blijft tot haar dood op 1-2-1894 hier wonen.

De gepensioneerde officier van gezondheid J.M. Engelhart komt er in het begin van 1894 wonen. Volgens een advertentie in de Apeldoornsche Courant heette de villa "Vredenstein". (Niet te verwarren met Vredestein op nr. 54)

Vanaf 21-9-1897 is de gep. off. van gez. van het voormalige KNIL, J.A. Voorthuis (geb. 17-1-1860) met vrouw en de in Medan geboren kinderen de volgende bewoner. Hij heeft hier zijn huisartsen praktijk tot 1915. Hij is o.a. jaren voorzitter van het in 1903 opgerichte Groene Kruis.

Adv. VVV-gids 1928

Michel van Praag, eerder chef-kok van het "Joodse Bosch" vestigt op 8 januari 1924 een pension restaurant "Maison van Praag" annex gratis thuisbezorgen van smakelijke diners à fl. 1.50, zoals hij in de Kleine Gids voor Apeldoorn in 1926 adverteert. Met een kleine bestelwagen scheurt hij door Apeldoorn, zoals een tijdgenoot mededeelde. Op 30 november 1929 gaat hij naar Den Haag. Een juffrouw voor de bediening en een kamermeisje zijn inwonend.

In 1933 is er een RK. jeugdherberg in gehuisvest, Kolpings Vacantie Oord "de Liebaard .

Vervolgens is er de dansschool Bosloo gevestigd. In de oorlogsjaren is het een pension, na de oorlog de naam voerend van Sobat Kras, adverterend dat er op de kamers koud en warm stromend water is. Het wisselt nogal eens van ondernemer. De laatste tijd zijn er meer kantoren met bewoning, zoals het bestemmingsplan luidt.W. Wijk, oktober 2008


Thea van der Reep: Ik weet nog maar pas dat mijn schoonmoeder in het huis de Liebaard aan de Loolaan heeft gewoond. Ze was toen zuster bij de Sint Franciscus van Xeverius, haar roepnaam was zuster Cunera. Ze is in 1905 geboren in Voorburg onder de naam Appolonia van der Meer, ging rond 1923 naar Noorwegen als missie zuster. Later, rond 1930 kwam ze uit Noorwegen terug om in Apeldoorn met nog twee andere zusters en een priester een vakantiehuis op te richten: De Liebaard aan de Loolaan. Het was een samenwerking met de St. Joseph gezellenvereniging om jongelieden onder beproefde geestelijke leiding bescherming te bieden tegen de gevaren die een vakantie met zich meebrengt. Nu is mijn vraag, weet u iets uit deze tijd? Heeft u mijn schoonmoeder gekend toen ze woonde en werkte als non bij het RK. Vakantiehuis de Liebaard an de Loolaan? Later is ze uit het klooster getreden en in 1936 getrouwd en nog 8 kinderen gekregen. In die tijd was dat heel erg, ze heeft er nooit over gesproken, dat is nu wel anders, de tijden zijn veranderd. Jammer genoeg kan ik het haar nu niet meer vragen, probeer daarom al is het maar een klein beetje, iets te weten te komen uit die tijd. Misschien kunt u mij helpen, met verhalen, een foto uit die tijd? tonta@snelnet.net