Loolaan 39Wordt nog niet op de lijst van Van Bruggen in 1860 vermeld maar in 1861 lijkt zich hier de oud chirurgijn Backer uit Amsterdam te vestigen. Hij bouwt spoedig een huis op de Loolaan 43, waar zijn gegevens uitvoeriger worden vermeld. Op deze locatie woont ook de wed. Margaretha Francina Hudig-van Vollenhoven met dochter en zuster. Zij vertrekken op 20 april 1872.

Het gezin van Henri Francois Marie Elise Sandberg-van Bronkhorst, waarover in Loolaan 46 uitvoeriger wordt stil gestaan, betrekt deze locatie.

Daarna komt de familie Edmond Willem de Fielliettaz Goethart. De eigenaar van de luciferfabriek Fromberg (geb. 16-6-1845 te Den Haag) woont er tot 1887.

In 1888 vervolgens weduwe Doijer-Van Velzen Coster (geb. 26-12-1838) met haar behuwd zuster Magdalina Doijer (geb. 12-2-1826) Zij gaan op 7 februari 1893 naar Hilversum.

De arts S.J. van Nooten woont er van 23 december 1893 tot 5 november 1898. Hij vertrekt dan naar Den Haag.

Op 9 november 1895 komt Leonard Nellenstein (geb. 23-2-1862) er te wonen. Hij is pensionhouder. Er zijn vele permanente pensiongasten.

Van 5 mei 1916 tot 29 april 1927 wordt de villa betrokken door de rijksveearts W.L. Schelltema (geb. 7-6-1885). Zijn vader, gepensioneerd inspecteur van politie te Deventer woonde reeds in Apeldoorn toen hij in 1906 in Utrecht ging studeren. Op deze villa is de naam LINDENHOVE te zien.

Menco P. Starke, gepensioneerd verificateur komende uit Zeist woont hij eerst aan de Parkweg (Prof. Röntgenstraat). Hij betrekt deze villa op 3 januari 1928. Hij vertrekt op 5 mei 1939 naar Enschede, waar zijn vrouw was geboren

Nicolai is zijn opvolger.

In 1950 bewoont mevr. Pot-Meekhof, oogarts in de villa. Zij is de ex-vrouw van de arts J. Pot (zoon en opvolger van zijn vader L. Pot van Loolaan 71) Zij houdt hier praktijk.

Wanneer de Loolaanflat in 1967 is geopend heeft zij haar praktijk in twee appartementen op de eerste verdieping. De gynaecoloog Linthorst, eigenaar en alhier praktijk houdend laat bij de verkoop van de villa opnemen als voorwaarde, dat er zich geen gynaecologische praktijk mag worden gehouden. Een voorwaarde, die, nu deze villa in het appartementen gebouw de LINDENHOVE is opgegaan, ook nog in de splitsingsakte staat beschreven.W. Wijk, januari 2009.