Loolaan 350-394

Villa Wilhelmina

Villa WilhelminaIn 1854 komen de in 's-Hertogenbosch geboren Jean Louis Otto de Suarz (1809-1885) en zijn in Maastricht geboren vrouw Maria Engelina Cornelia van Opstall (1817-1901) in dit in 1854 nieuw gebouwde pand wonen. Hij is ontvanger van de registratie en domeinen. Ze komen van nr. 46. Zij verlaten de villa op 29 december 1857.

De volgende bewoner voor 1860 (plm. 1855) was de in Geertruidenberg geboren gepensioneerd luitenant-kolonel van de artillerie, drager van de militaire Willemsorde, Cornelis Jacobus van Opstall (1777-1868). Hij was de vader van de vorige bewoonster. Op 20 juni 1868 overlijdt hij op 91-jarige leeftijd.

Daarna vinden wij als bewoners weer Jean Louis Otto de Suarz, oud hypotheekbewaarder gehuwd met Maria Engelina Cornelia van Opstall. Op 8 januari 1889 komt haar zuster Agnes, gehuwd met van Wijngaarden. Zij overlijden resp. in december en september 1890. De weduwe Suarz-van Opstall verhuist naar Loolaan 45.

Op 21 september 1891 komt de in Den Bosch geboren jonkheer Albertus Wilhelmus Storm van "s-Gravensande (1830-1892), hij was gepensioneerd hypotheekbewaarder en nu jagermeester van de koningin. Hij overlijdt plotseling op 9 februari 1892. Zijn weduwe douairière Wilhelmine Louise de Bergh (1833-1913) blijft wonen tot haar overlijden.

In 1913 laat de in St. Petersburg geboren koopman Nicolaas Companjen (1862-1921) de oude villa afbreken en laat de architect A.H. (Henk) Wegerif een nieuwe bouwen die de naam "Samarang" krijgt. Nicolaas was gehuwd met de in Zwolle geboren Anne Marie Jeanne Hissink (1879-1958) en ze hadden zeven inwonende kinderen. Van 1908 tot 1909 hebben ze ook nog aan Loolaan 37 (villa "De Branding") gewoond.

Vanaf 28 april 1923 wonen hier de in Epe geboren kleermaker Martinus Gradus (Martin) Bervoets (1874-1941) met zijn in Amsterdam geboren vrouw Alida Hendrika Maria van Rooijen (1872-19?) en hun vier kinderen; Henri tte Anna Maria (1902), Anna Elisabeth Maria (1903), Carolina Wilhelmina Maria (1905) en Johannes Bernardus Franciscus (1909). Later staat hij te boek als industrieel, in Rotterdam stond de kledingfabriek "De Industrie" en waren er op een gegeven moment 16 winkels door het hele land. Op 13 oktober 1931 verhuisde de familie naar Den Haag. (Zie extra foto's hieronder)

Vanaf 21 maart 1932 komt als bewoner de in Soerabaja geboren Johannes Jacobus Staargaard (1881-1964) met zijn in Leeuwarden geboren vrouw, Pronica Johanna Römer (1888-1967) en zes kinderen en een Chinese kinderjuffrouw uit Hongkong.

In 1957 is het een onderdeel van verzorgingshuis Randerode (zie onderstaande foto). Wanneer dit naar elders wordt overgebracht wordt de villa gesloopt en op deze locatie een appartementengebouw neergezet.W. Wijk, maart 2009

Villa Wilhelmina

Villa Wilhelmina (1854-1913)

Huize "Samarang" ten tijde van Nicolaas Companjen.

Huize Samarang ten tijde van de familie Bervoets.
Foto: Familiearchief Urlus

Martin Bervoets en zijn vrouw Alida van Rooijen in de tuin.
Foto: Familiearchief Urlus

Het gezin tijdens de 12,5 jarige huwelijksdag (niet in Apeldoorn). V.l.n.r: Carolina Wilhelmina Maria (Carry), Alida Hendrika Maria van Rooijen, Henri tte Anna Maria (Hetty), Martinus Gradus (Martin) Bervoets, Johannes Bernardus Franciscus (John) en Anna Elisabeth Maria (Anny).
Foto: Familiearchief Urlus

Huwelijk Carolina (Carry) Bervoets en Jacques Urlus op 12 februari 1929. Vertrek vanuit haar ouderlijk huis Loolaan 48, daarna wonende aan de Amersfoortseweg 15.
Foto: Familiearchief Urlus

De villa (geheel rechts) tijdens de Randerode periode.