Loolaan 35De eerste bewoners, die ik kan traceren zijn Hendrik Cirkel Verbeek (geb. 29-8-1795 te Harderwijk), gehuwd met Hermanna Wilhelmina Holl (geb. 5-6-1795). Zij overlijdt op 21 juni 1874. Ze hebben een inwonende dochter, Everdina (geb. 17-10-1822 te Garderen). Geen beroep staat ingevuld.

De familie A. Doijer en later zijn weduwe Doijer-Lamaison is er van voor 1887 woonachtig. In 1890 overlijdt de weduwe.

Daarna komt de weduwe Suarz van Opstal, die eerst op de Loolaan 52 heeft gewoond. In 1893 verhuist zij naar de Loolaan 45.

Van 1893 tot 1906 komt hier T.J. Boks te wonen die in het dorp een manufacturen winkel met toevoeging Hofleverancier heeft. Ook verblijft hier de wed. M. Ch. Pleyte Visser. In huis is ook Derk Boks, arts (geb. 18-1-1864), die op 27 januari 1901 naar Leiden gaat.

Daarna staan er de namen van J. en K. Hoogeboom, die een schilders en behangers bedrijf hebben. (samen met schoonzoon resp. zwager Bennink, Loolaan 25)

De majoor George J.B. Bauduin, die eerst in hotel de Keizerskroon is gehuisvest vanaf 23 april 1919 komt hier op 29 juli 1919 wonen. Hij is op 16 januari 1871 in Maastricht geboren en gehuwd met Catharina van Kleef. Zij hebben vier dochters in resp. 1905, 1906, 1908, en 1912 geboren. Hij is commandant van het marechausseedepot. Op 19 april 1924 verlaat hij de villa.

Hendrik Aleid Pieltjes, (geb. 18-1-1892) oogarts in Groningen opgeleid gaat hier praktijk houden. Op 18 augustus 1952 verhuist hij naar de Kerklaan 12.

Het huis is dan door Boerdam en Tetterode bewoond.

Voor gebruik van dit pand als hotel heeft de gynecoloog dr. Linthorst er met zijn gezin (ouders + twee zonen) gewoond en praktijk gehouden. Later is deze arts verhuisd naar de Ribeslaan maar heeft hij zijn praktijk er nog enige tijd uitgeoefend.
Op 6 februari 1958 meldt de Apeldoornse Courant, dat de grote villa is gekocht door H.J. Straten te Amsterdam, die er een modern Hotel- cafe- restaurant van gaat maken, onder de naam: "HOTEL DE GOUDEN PANTER". Met de verbouwing is reeds begonnen. De heer Straten is in Amsterdam een bekende figuur. Hij heeft met een rijtoer, een diner en een reünie afscheid genomen als directeur van de NIA Sociëteit van het Amsterdamse studenten corps, welke functie hij negen jaar heeft vervuld. Voordien was hij vele jaren directeur van Hotel de Pays Bas te Utrecht. In de krant van 10 april wordt de opening van het hotel door de senaat van het Amsterdamse Studenten Sociëteit op 18 april om 4 uur aangekondigd. Het pand aan de Loolaan zal uiterlijk niet veranderen. Er komt een terrein om te parkeren. Binnen komen er 7 tweepersoons slaapkamers, met koud en warm stromend water. Beneden een lounge, met bar en een gezellig zitje. Elke gast krijgt een eigen servies. Ook een zoon van Straten zal aanwezig zijn, met de bedoeling de zaak over te nemen. Hiervan schijnt niet veel van terecht te zijn gekomen. Want in 1960 vraagt mevrouw Benden een drankvergunning aan voor twee ruimtes beneden. Bij de brand van "de Branding op nr. 37 op 1 juli 1961 zitten toeschouwers op het terras van de GOUDEN PANTER toe te kijken. Af en toe krijgen zij een verfrissing van het bluswater. In 1963 wonen er een negental personen. Geen ervan staat als hotel of pensionhouder ingeschreven. Bij de sloop in 1965 ten behoeve van de Loolaanflat is duidelijk op de zijmuur te lezen: RESTAURANT en staat er hoog boven de deuropening: "DE GOUDEN PANTER".W. Wijk, november 2008.