Loolaan 31Op de kaart van Van Bruggen staat in 1860 Claus als bewoner.

Thomas Jacob Talma, (geb. 8-8-1790) gepensioneerd ambtenaar komt in april 1856 wonen of op Loolaan 24, of op Loolaan 29, maar verhuist al spoedig naar dit adres. Hij overlijdt op 29 januari 1878. Mej. van Vollenhoven, hier ook wonend, overlijdt op 5 november 1875.

Mej. Himpe vertrekt op 10 april 1877.

Mej. Luycks die op 19 augustus 1876 komt gaat op 30 april 1877 weg.

In 1887 en 1888 vinden wij mej. Catherina Felicia van Rees. Bij haar inwonend zijn de wed. Geertruida Margaretha Necker-Luloff (geb. 24-6-1798) met haar dochter Wilhelmina Necker (geb. 30-11-1832 te Bonn). Dit drietal heeft eerder gewoond op nummer 49. (zie aldaar) Wanneer zij zijn verhuisd staat niet precies vermeld. Op 24 april 1888 verlaten zij Apeldoorn.

Enige tijd later staan hier genoteerd, Nicolaas Antonius Schouten (geb. 1-1-1855) en mej. M.C.E. Gogswaard, huishoudster.

Op 21 mei 1897 komt Peter Hendrik Hasselo (geb. 9-5-1834), die op 14 mei 1898 komt te overlijden. Zijn weduwe van Hasselo-Blauwboer zet het pension alleen (of mogelijk met behulp van mej. Gogswaard) voort onder de naam pension "Hasselo .

Adv. VVV-gids 1916

In 1907 wordt G.H. Kamphuis cuisinier genoemd als bewoner. Ook woont er D. Manten.

In 1912 zien we van G.J. Kamphuis, cuisinier op blz. 108 een advertentie in APELDOORN IN DICHT EN BEELD van de vereniging Apeldoorn vooruit: Oudste en billijkste adres voor `t leveren van diners aan huis vanaf fl. 0.75. Gelegenheid om te dineren. Wijnen van de firma Andrau, Utrecht.

In 1932 woont er M. Roeterdink, (eerder adres: Loolaan 27) hij is van beroep banketbakker en heeft een zaak op de Hoofdstraat, zeker tot 1950 is hij hier woonachtig.

In 1957 komen de weduwe Kervel en mevr. J.H. de Wijk, boekhoudster. In 1963 woont zij er nog.

In 1965 wordt ook dit vrij grote pand gesloopt voor de bouw van de Loolaanflat.W. Wijk, oktober 2008.