Loolaan 26In september 2001 is door de inmiddels overleden heer A. van den Bos uitvoerig over deze villa in de SAM-KRONIEK op bladzijde 210 tot 213 gepubliceerd. Met toestemming van zijn vrouw mogen wij hiervan nu mede gebruik maken.

Omstreeks 1900 ging het echtpaar van Reijnst Van den Bosch scheep vanaf het voormalig N.O-Indie. Onder Elba overleed de echtgenoot jonkheer mr. J.C. van Reijnst, die aldaar een zeemansgraf vond. Zijn vrouw de douairière jonkvrouwe van Reijnst Van den Bosch (Johanna Cath. Wilha. Roepnaam Jenny) geb. 23 juli 1833 te Buitenzorg laat in Apeldoorn deze villa bouwen. Zij kreeg de goedkeuring op 22 maart 1902. Zij vestigt zich hier in december 1902. Zij staat als apostolisch ingeschreven. Mogelijk, dat dit mede van invloed is geweest op de samenwoning met Wihelmina C. B. van Alphen Seewold (geb. 11 april 1840 te Zwolle), die eveneens apostolisch is en zich reeds op 12 april 1902 in Apeldoorn vestigt. Tevens woont in, de jongere zuster van de douairière Justine Constance Van den Bosch (geb. 6 april 1842 te Buitenzorg). Zij is Ned. Herv. Zij is al in Apeldoorn aanwezig sinds 14 april 1894. Zij vertrekt 22 op februari naar Brussel. Op 4 juli 1905 koopt zij echter de villa Loolaan 63 en houdt deze tot 1919. Mevrouw van Alphen Seewold overlijdt op 26 juni 1917. De douairière gaat op 25 januari 1920 naar Amsterdam.

Bij de bouw van nr. 26 had de villa destijds zestien vertrekken. In 1911 worden in de voorgevel twee uitbouwen voor zolderkamers aangebracht. Tevens werd in een cartouche de naam "VILLA JENNY de roepnaam van de douairière aangebracht.

Na haar overlijden wordt de woning door de erfgenamen geveild in 1921 en komt in bezit van L.M. Willemse, tandarts. Hij benut de eerste verdieping als praktijkruimte. Hij is ook de tandarts van H.M. Koningin Wilhelmina. Hij geeft de villa de naam "APOLLONIA de beschermvrouwe van de tandartsen. Deze naam wordt door de opvolgende tandarts H.W. Hannivoort verwijderd.

In 1982 wordt de familie Van den Bos eigenaar. Zij gaven de villa de naam "ONDER DE LINDEN" In 2007 hebben zij de villa weer verkocht.W. Wijk, mei 2009