Loolaan 23

LOOLAAN 23, 25 en (27)Nadat in omstreeks 1852 Teunis Beekman (geb. 1822), opgeleid tot slager, de nieuwbouw op de hoek van de Loolaan en de Soerense grindweg betrekt, vestigt hij er naast een slagerij ook een tapperij en een kruidenierswinkel in. Na de opening in 1859 van de apotheek Romijn, kan men er ook recepten voor deze apotheek afgeven.
Zijn dochter Catharina (1859-1949) trouwt op 4 april 1886 met Hendrikus Johannes Schut (1861-1906). Zij nemen het kruideniersgedeelte over en stichten een nieuwe winkel. (Bij de vernieuwing van de nummering van de Loolaan in 1890 zijn zij zelfstandig genummerd 25). Na het overlijden van H.J. Schut op 8 februari 1906, zet de weduwe de zaak nog enige jaren voort. In 1911 verhuist zij naar Loolaan 29.

In de winkel op nr. 25 komt een behangerszaak / groothandel van P.E. Alberts, later een rijwielzaak en daarna een sigarenwinkel. Later wordt het geheel bij hotel Ruimzicht (sinds 1927) ingelijfd. De tapperij en slagerij worden door de zoon, Willem (1862) voortgezet.

In 1896 stoot Willem de tapperij af. Hij doet deze over aan W. Bakker (1850) gehuwd met A. Vijge (zie: www.oud-apeldoorn.nl/loolaan) W. Beekman blijft eerst slager en woont op de Soerenseweg 2 maar later wordt hij (vee) handelaar en woont dan op Soerenseweg 10. W. Bakker zet in 1911 een uitbater in zijn tapperij.

G. de Wit, die het café Ruimzicht met terrassen inricht woont zelf in 1923 in Loolaan 23 (zie Erica).

In 1927 op 5 januari komt Daniël J. van Steeden (geb. 1904) met zijn tante Margaretha (geb. 1883) uit Amsterdam. Na een grote verbouwing tot tegen de winkel van Schut aan, die eerder vrij stond, wordt het hotel Ruimzicht geopend. De familie van Steeden heeft de ingang aan de Soerenseweg 2.
De oude winkel van Schut, eerst 25 genummerd, krijgt nu nr. 23. De ook nieuw gebouwde woning, waar eerst van de Braak heeft gewoond en waar na 1912, M. Roeterdink en vervolgens K. Haytink en nu het Wok restaurant is gevestigd en nr. 27 was genummerd tot 1927 wordt nr. 25 en nr. 27 komt bij nr. 29 onder één dak. (In 1965 gesloopt)

Op 1 februari 1973 moet het hotel Ruimzicht zijn ontruimd (zie Loolaan 23) waarschijnlijk omdat een projectontwikkelaar in het concept van "Manhattan aan de Loolaan" waar ten gevolge van de al gebouwde Loolaanflat en de Lindenhove een nieuwe hoogbouw wilde realiseren. Doordat omliggende gebouwen niet beschikbaar kwamen is dit plan niet doorgegaan. Er is nu een chinees restaurant in gevestigd.W.Wijk, januari 2009