Loolaan 22De eerste bewoner is Jan Hendrik Ameshoff (geb. 8 augustus 1794) omstreeks 1842. Hij is hier komen wonen na het verlaten van de villa de Vlijt, wanneer papiermolen en behuizing na het faillissement is overgaan in handen van De Heus, die er een koperpletterij van maakt.
Ameshoff is wethouder tot 1850 en plaatsvervangend kantonrechter. Hij heeft ook een vergunning als zaakwaarnemer. (patent 1850)

Na het overlijden van Ameshoff (26 november 1873) en eerder van zijn vrouw Maria Sara Albertina Swellengrebel wordt mej. de Vries (geb. 1 januari 1847) in 1877 de volgende bewoonster. Op 1 mei 1883 verlaat zij de villa en is ondertussen getrouwd met Julius Jeronimo van Lennep Roeters (1878-1940) en gaan wonen aan de Hoofdstraat 49.

Al in 1858 zijn vier dochters Daendels, een zoon en hun (ws.) tweede moeder in huis bij Mulder wonende waar nu ongeveer Café de Babbel staat (Hoofdstraat nr. 180).
De zusters Constance J.H. (geb. 7 maart 1839 te Semarang) en Julie (geb. 3 september 1848 in Hattem) komen na eerst op de Loolaan 45 te hebben gewoond, hier wonen.
Sinds 1875 houden zij aan huis zondagsschool. Zij ontplooien projectontwikkelaars activiteiten. Zij verkopen zuidelijk van de villa grond, waar huizen komen te staan en leggen een weg aan, die zij de gemeente aanbieden. De gemeente aanvaart dit in 1897 pas nadat aan enige gestelde voorwaarden is voldaan. (o.a. de aanleg van lantaarnpalen en bestrating) De weg wordt genoemd naar Daendels.
Deze weg is eerst alleen aan de zuidelijke zijde bebouwd en aan de kant van de huidige Koninginnelaan. Aan de noordzijde bevindt zich een watertje. Pas later wordt ook na drooglegging van dit watertje, de noordelijk straatzijde geheel bebouwd.
Het laatst, de villa op de hoek met de Loolaan: "Het Vievertje". De Rozenheuvel wordt flink verbouwd, er komt een verdieping bovenop. Mevr. de weduwe Roosegaarde Bisschop geb. Daendels (oudste zuster) neemt voor deze verbouwing, die voor fl. 6.085,- is aangenomen door aannemer Gerrit Wegerif en de architect was Wijn. De dames verhuizen naar Loolaan 24.

Op 4 mei 1894 komt de douairière Sjoukje Jacoba Dodonea Cats, zij was weduwe van Andringa de Kempenaar er met drie dochters er wonen.

Van Links naar rechts: Jkvr. Dodonea Jacoba van Andringa de Kempenaer ca. 21 jaar, jkvr. Sjourdje Wierdina van Andringa de Kempenaer ca. 27 jaar en jkvr. Epèa van Andringa de Kempenaer ca. 19 jaar. (Oude foto: Coll. W. Boomgaard)


Op 30 mei 1900 komt de landeigenaar, Floris Johannes Willem Jacobus Scheurleer (geb. 26 juni 1827) uit Den Haag. Na enige tijd na de komst van mevrouw Roosegaarde nog in het huis te zijn gebleven verhuist hij in 1902 naar nummer 37 aan de overzijde.

Op 1 juni 1901 komt uit Arnhem de zuster van de dames Daendels, de weduwe Aleida E.A. Roosegaarde Bisschop-Daendels (geb. 14 mei 1837 te Semarang). Zij was in Indonesië getrouwd met een rechter in Soerabaja. Zij arriveert met twee dienstboden en een huishoudster en twee inwonende kinderen. In dit huis is een familie bijeenkomst in 1901 beschreven in het boek van Hella Haasse "Heren van de thee" (pag. 253). Zij overlijdt op 6 juni 1907.

In 1910 neemt Baron Louis Gaspar Adrien van Hangest d' Yvoy, heer van Mijdrecht (1857-1927) er zijn intrek. Hij was van 1887 tot 1895 burgemeester van Ruurlo. Van Hangest d' Yvoy trouwde op 20 juli 1893 te 's-Gravenhage met Albertine Otteline Ernestine gravin van Limburg Stirum; zij kregen vier kinderen. Hij overleed in november 1927 in Zutphen vlak voor zijn zeventigste verjaardag. Van Hangest d' Yvoy was ereridder van de Johanniter-orde.

In 1923 staat Roelof de Borst (1846-1929) ingeschreven.

adv. VVV-gids 1933

In 1928 is mej. Geertje Nijland er in geschreven als pensionhoudster. Ook daarna blijft het pension.

In 1963 is dit A. Simons.

Momenteel is het in gebruik als kantoor.


W. Wijk, september 2008.


Bert Harmsen: In de lange reeks bewoners van het pand Loolaan 22 ontbreekt nog dat het pand in september 1963 werd betrokken door de Apeldoornse Rijkskweekschool. Het gebouw aan de Molleruslaan was nog niet klaar. Pas in augustus of september 1964 kwam dat gereed. Omdat de oude villa aan de Molleruslaan waarin de kweekschool was gevestigd, inmiddels was afgebroken, moest voor één cursusjaar worden uitgeweken naar Loolaan 22. Dat was toen een oud huis met oude stinkende kachels, dat tot de nok toe werd gebruikt. Aan brandveiligheid werd toen minder aandacht besteed..... Na 1964 werd Loolaan 22 opgeknapt en werd het kantoor van kledingwinkel Wieringa er gevestigd.


Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Oude foto: Coll. W. Boomgaard