Loolaan 20Volgens Van Bruggen is dit huis, dat ongeveer in 1855 tegelijkertijd met de pastorie, die op nummer 18 stond gebouwd. Als eerste bewoners zijn genoteerd, de in Amsterdam geboren Louis Wiggerink (1807-1868) met zijn in Nijkerk geboren vrouw Aartje Jurling (1823-1889). Aartje Jurling was al eerder gehuwd geweest met de commisionair Jan Gerard Jurling (1793-1850). Op 21 september 1876 vertrekt de inmiddels weer weduwe geworden Aartje naar Brummen.

De volgende bewoners zijn de in Broek in Waterland geboren Jan Bakker (1816-1877) en zijn in Zaandam geboren zoon Nicolaas Johannes Antonius (1854-1888). Inwonend was de in Amsterdam geboren Maria Elisabeth Koker (1843-1916).

In 1887 woont er de weduwe Werner.

Daarna komt P.L. Laseur. Hij overlijdt op 16 september 1897.

Rond 1900 laat de architect ir. Cornelis Marinus Gardenier, (geb. 15-7-1856 te Rotterdam) het oude huis slopen en bouwt hier een nieuwe villa waar hij en zijn gezin komen wonen. Hij doet vele uitvindingen. Heeft een ingenieurs bureau en is gemeenteraadslid van 1895 tot zijn vertrek naar Utrecht in november 1916. Hij was op 22 oktober 1887 naar Apeldoorn gekomen. Wegens zijn verdienste voor verwezenlijking van de Indische buurt is er een laan naar hem genoemd.

In 1923 woont P.G. ter Kuile er tot 1943, wanneer hij uit zijn huis wordt gezet door de Duitsers. Hij verhuist naar de Bosweg 18 en overlijdt in 1962 hij is dan 92 jaar. Ter Kuile was in Lonneker geboren. In 1894 vertrok hij naar Transvaal en vocht in de boerenoorlog. In 1899 ging hij naar het toenmalige Nederlands Indi . Hij wordt directeur van Frowijn & Co. Hij is ook erelid van de soci teit aan de Kerklaan. (zie Oud Apeldoorn Actueel jaargang 13, nr. 4, aug. 2006, pag. 34)

In 1957 is de GG & GD in deze villa gehuisvest, alvorens dat zij naar de Koninginnelaan 2 verhuizen.

De raad van Arbeid wordt er tijdelijk in ondergebracht.

In 1972 wordt het gebouw afgebroken. Veel later wordt er een appartementengebouw neergezet.W.Wijk, april 2009.

Oude foto: Fam. Gardenier

Oude foto: Fam. Gardenier

Oude foto: Coll. W. Boomgaard