Loolaan 2-4-6

LOOLAAN 2


Al in 1860 staat hier een flink huis, bewoont door Pieter Leendertz. (geb. 8-1-1820 te Amsterdam) en gehuwd met Catharina van Hulst (geb. 25-1-1816). Hij is rijksschatter en zaakwaarnemer. Zij is commissionaire. Hij is welgesteld, en heeft zitting in weldadigheid comités. Zij komt te overlijden op 10 mei 1883. Hij op 3 januari 1892. De zoon, Hendrik G.C. (geb. 26-1-1849) huwt op 11 november 1887 in Amsterdam. Hij is assuradeur en commissionair en heeft gewoond op nr. 14 maar trekt na zijn huwelijk weer bij zijn vader in. Na de dood van senior wordt het huis eerst als stalhouderij gebruikt in 1893 en dan geslecht. Men bouwt er drie aan één gesloten huizen van twee verdiepingen op nr. 2,4 en 6, die bij de verbouwing van de garage Huisman omstreeks 1957 weer versmelten. (Zie verder Loolaan 2)

Adv. VVV-gids 1897

Nadat Leendertz in 1892 is overleden, wordt in 1893 op de plaats van zijn woning een stalhouderij gevestigd van W. Mouw Hz. (H. Mouw heeft de stalhouderij "de Prins aan de Dorpsstraat 89, later Hoofdstraat). De stalhouderij wordt aangekondigd als naast huize Bergenstein nabij het Oranjepark. In 1894 is er een drieslag met beneden en boven verdieping gebouwd. Nr. 2 heeft een zijgevel, die langs de Parkweg, (nu Prof. Röntgenstraat, (de naamsverandering was ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van het ontdekken van de Röntgenstralen door Röntgen, die had gewoond op de Hoofdstraat 171 waar nu het Röntgencafé zit)). Er was vanuit de Röntgenstraat een ingang achterom.

In 1905 is vermeldt de wed. Mouw, terwijl op nr. 4 haar zoon, H. Mouw gaat wonen. Waarschijnlijk is deze woning ook vanuit de Röntgenstraat te bereiken.

In 1910 woont op nr. 2 de wed. Vierkant tot 1912.

Dan vanaf de Regentesselaan, waar zij zich op 25 april 1894 hebben gevestigd vanuit Monnikendam komt Arend Nic. Teengs (geb.11-11-1849 te Edam) en gehuwd met Gerretje Lukkerman (geb. 8-11-1841 en overl. 14-3-1919). Geen beroep opgegeven. Teengs overlijdt op 13 september 1932. Het huis wordt door de dienstbode verlaten op 1 maart 1933.

Het huis wordt dan betrokken door H. van der Meulen, garagehouder. In 1948 trekt P. van der Meulen erbij in.

In 1951 komt M. Huisman als garagist. Hij heeft een stalling en doet onderhoud aan auto"s. Huisman slaagt erin subdealer van Volvo te worden (Schotpoort in Eerbeek is de hoofddealer). De omzet van Huisman groeit boven verwachting en hij wordt zelfstandig dealer. Er komen eisen vanuit Volvo. Door verwerving van naastgelegen panden kan de garage uitbreiden. De beneden woning van nr. 4 wordt smeerput. Nr. 6 wordt er ook bij getrokken. Er zijn meer uitbreidingsplannen. Nr. 8 wordt aangekocht en uiteindelijk ook nr. 10. De gemeente deelde mee, dat er voor grootscheepse uitbreiding op deze locatie geen toestemming zal worden gegeven, maar op de Hoge Dries is een stuk grond te verkrijgen. Het hele complex wordt aan een projectontwikkelaar aangeboden: Slokker. In 1980 wanneer men wil gaan bouwen worden door krakers de plannen eerst gedwarsboomd. Uiteindelijk is de oplevering in 1987. De fam. Huisman, die reeds lang elders woonde had eerste keus in het complex en hebben er gepast gebruik van gemaakt. Huisman is een enthousiast autorijder en doet ook mee aan o.a. de Rally naar Monte Carlo.


LOOLAAN 4


Nadat er in 1894 een verbouwing heeft plaats gevonden komt H. Mouw hier als eerste wonen. In 1923 heeft hij de garage naar de Prof. Röntgenstraat 7 verplaatst.

In 1928 woont er G.C. Schimmel, wagenmaker en garagebedrijf .

Op nr. 4b Mej. Schimmel.

Zij wordt opgevolgd door J.M.W. Sikman.

In 1937 wordt H. Veeneman de nieuwe bewoner.

In 1942 komt op nr. 4 W. Schimmel.

In 1928 woont hier C. Schilperoord welbekend van de "Boertjes van Buuten en later het "Gouden Schot" .

Op nr. 4b wonen de dames van der Wal.

In 1954 wordt deze behuizing als eerste bij de uitbreiding van de garage Huisman aangetrokken.


LOOLAAN 6


Nadat in 1891 Leendertz overleed vond er nieuwbouw plaats. In een nieuwbouw van drie woningen is dit de meest noordelijke, genummerd 701/2.
H.J.M. Berens, (geb. 10-8-1848) gepensioneerd assistent op het postkantoor woont hier.

Ook woont vanaf 1893 de in dat jaar gepensioneerde oud-postdirecteur, Frederik H. Gallé (geb. 1-1-1825 te Zwolle). Hij overlijdt op 23 juli 1903.

In 1905 is zijn plaats ingenomen door de wed. Haselhoff-Dijkstra (geb. 6-10-1831) en Tjamke Haselhoff (geb. 18-05-1865).

In 1910 is de woning betrokken door Jan Boogert (geb. 18-5-1863 te Ouwerkerk). Hij is het eerste hoofd van de op 30 juni 1900 geopende rijksleerschool, behorende bij de vlak te voren geopende rijkskweekschool voor meisjes, de enige in Nederland. Er zijn in Nederland nog vijf rijkskweekscholen voor jongens. Deze scholen zijn van hoge kwaliteit. (Toelating pas na selectie) De bijbehorende rijksleerscholen, bedoeld om de kwekelingen van de rijkskweekscholen de gelegenheid tot praktische opleiding te verschaffen, zijn de enige lagere scholen, die door het rijk in stand worden gehouden. De overige lagere scholen zijn of van gemeente wege of vallen onder het bijzonder onderwijs.

Vanaf 1923 is de bewoonster mej. N. van der Molen.

In 1928 komt van Bommel.

Na van Bommel in 1932 woont er de oude bakker van de overkant van nr. 1, H.K. Reijers en later zijn weduwe.

In 1937 M.H. Amerij.

Vanaf 1939 zijn de bewoners H. Klamer en de autohandelaar Scheeres.

In 1941 is de wed. van Twisk, collectrice van de staatsloterij er woonachtig.

Van 1948 tot 1958 is L. van Campen, herenkapper, met een zaak op de hoek van de Daendelsweg en de Koninginnelaan de bewoner. Daarna wordt het bij de garage Huisman getrokken.


W. Wijk, juli 2009