Loolaan 18Nadat de Grote Kerk in 1842 in gebruik is genomen, wordt er pas bij het aantreden van een tweede predikant een pastorie bijgebouwd. De in Den Haag geboren predikant Arend Roeloffs (1793-1871) blijft tot zijn emeritaat in 1868 wonen in de oude pastorie naast de oude kerk, dit was op de hoek van het Raadhuisplein en de Hoofdstraat, (op de plek waar lang de juwelierszaak van Van der Mey was gehuisvest). De publieke aanbesteding voor deze nieuwe pastorie had plaats op 15 maart 1852 en werd voor fl. 3969,- aan de laagste inschrijver, J. Buitenhuis, gegund.

Zijn opvolger was de in Utrecht geboren ds. Nicolaas Hendrik de Graaf (1823-1886), hij woont er van 1853 tot 1863.


Zijn opvolger is de in Dordrecht geboren ds. Leendert Schouten (1828-1905), hij woonde hier van 1863 tot 1867. Hij liet bij de pastorie een zo getrouw mogelijk model maken van het tabernakel op schaal 1:5, waarbij hij zo nauwlettend mogelijk de aanwijzingen uit het bijbelboek Exodus volgt. Ook het plein voor het tabernakel bevolkte hij, zo natuurgetrouw mogelijk, met materialen, die hij zelfs uit o.a. Jeruzalem (hout) Sinai (zand) en de Jordaan (water) vandaan haalde.
Uit heel Europa kwamen bezoekers. Het tabernakel is nu te bezichtigen in het museum Catharijneconvent in de Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht.

Predikant Jan Wieten

Predikant Jan Wieten

Vanaf 1867 woonde de in Hoorn geboren ds. Johan van Walsem (1840-1924) hier, hij vertrekt op 10 januari 1874 naar Alphen.

Op 27 oktober 1874 komt de in IJsselstein geboren ds. Willem Jacob Jorissen (1830-1984) en blijft hier tot zijn overlijden wonen.

Op 14 augustus 1885 komt vanuit Haarlemmermeer de in Rhenen geboren ds. Coenraad Hattink (1859-1928) hij woonde hier tot hij in 1890 naar de pastorie aan de huidige Koninginnelaan 2, gaat wonen, als ds. Carl Friedriech Gronemeijer, die daar verbleef van 1868 tot 1888, naar Amsterdam verhuist.

Vervolgens wonen ds. Jan Wieten er van 1890 tot 1897.

Ds. Marie Alexander van Rhijn van 1898 tot 1910.

en ds. H.J.F. Westerman Holstijn van 1910 tot 1939.

Na verbouwing en verbetering trekt ds. Petrus Visser erin, tot dat in het voorjaar van 1944 de Duitsers de Pastorie vorderen. In september 1944 brandt de Pastorie af. Hij werd niet meer opgebouwd.

In de negentiger jaren is er een appartementengebouw neergezet.W. Wijk, mei 2009

(Litt; Een vorstelijk monument: de Grote Kerk te Apeldoorn.)

N.B: Volgens pag. 225 van dit boekwerk zouden de dominees, Van Walsem en Jorissen in de pastorie aan de Koninginnelaan hebben gewoond, maar volgens de gegevens van het oud-archief woonde ds. Carl F. Gronemeijer (geb. 20-10-1838 te Elberfeld (D)) daar.