Loolaan 15Maria Elizabeth Braun (geb. 21 oktober 1817 te Amsterdam), weduwe van Lodewijks komt op 30 maart 1877 met twee dochters en twee zonen. Dochter Anna Alida, (geb. 4 juli 1859) blijft haar vergezellen. Na enige tijd trekt de weduwe Van de Stadt-Beumer met kinderen erbij in.

Op 17 juni 1880 komt de in Arnhem geboren gepensioneerd officier der cavalerie, Gustaaf Adolf Scheidius (geb. 11 juli 1832).

In 1891 komt G. Kamphuis, die wij in 1912 later als cuisinier terug vinden op de Loolaan 31, met moeder en zuster vanuit Groningen.

Moeder en dochter Lodewijks gaan in 1892 naar Baarn, maar keren in september 1894 terug.

Op 24 juli 1997 is mevr. A.M. Lodewijks (geb. 25 september 1855?) op dit adres hulp op de Fröbelschool, die zij overdoet aan mej. Hempenius uit Deventer. De dames Lodewijks gaan er nog een jaar tussenuit naar Waalwijk. M.E. Lodewijks overlijdt op 5 november 1911.

Op 9 november 1922 komt Julius Joh. Cramer, (geb. 27 september 1870 te Colijnsplaat) als tandarts. Hij overlijdt op 25 januari 1928. Zijn weduwe verhuist op 26 mei 1929 naar de Tutein Noltheniuslaan 38.

In 1932 woont er de weduwe P. Blouw.

In 1937 staan er meerdere personen vermeldt, o.a. de smid Landaal.

In 1948 is er W.B. Roeloffzen, pensionhouder.

Eind jaren zeventig vestigt de arts van Montfoort er zijn praktijk. Hij verlaat het huis, dat in het AMPHION wordt opgenomen waar hij zijn praktijk kan voortzetten.


W. Wijk, augustus 2009

Foto: Coll. Frederik Erens

Pastelkrijt-tekening uit de wachtkamer van huisarts Van den Berg.