Loolaan 13Als eerste bewoners lijken zich hier te vestigen, de in Soerabaja geboren Maria Joanna Petronella Rambaldo (1838-1919) met een aantal tussen 1835 en 1864 geboren kinderen. Maria was weduwe van F.W.J. Dekker (1820-1871), Eén van de kinderen gaat in september 1878 naar Roermond. Voordien is zij hier komen wonen.

In dit huis gaat in 1889 de arts dr. Hendrik Cornelis Geuken (geb. 19 november 1855 te Soerabaja) wonen als vrijgezel. Mevr. Bruins-Kruit is zijn huishoudster, totdat hij op 14 mei 1890 trouwt met Johanna Noé (geb. 31 december 1865 te Amsterdam). Op 14 april 1892 komt hun eerste dochter Maria ter wereld. Geuken had zich op 12 juli 1882 in Apeldoorn gevestigd. Hij woonde eerst op het zelfde adres als de rijksveearts Schilperoord, die op nr. 11 woonachtig was. Geuken fungeerde als medisch directeur van huize Mary, het kinderziekenhuis aan de Koning Lodewijklaan. Op het ziekenhuis aan de Spreng (het latere Julianaziekenhuis) deed hij de röntgenologie, nadat Spaink Abbink zijn apparatuur bij zijn vertrek in 1910 aan het ziekenhuis had afgestaan. Geuken overlijdt in 1921. Zijn vrouw gaat aan de Mariannalaan 15 wonen.

Al spoedig wordt deze locatie een garagebedrijf van Antonius E.W. Kluck (geb. 28 oktober 1886 te Nijmegen, overl. 31 augustus 1954) In 1923 wordt hiervoor een hinderwet vergunning afgegeven. Hij is de Fiat-dealer. Na de oorlog is zijn zoon W.G. Kluck (geb. 17 april 1920) de hier wonende bedrijfsleider.

Nadat de firma hier verdwenen is komt op het terrein een aparte stalling voor de ambulance als in 1972 de gemeente de ambulance verplichting op zich neemt. De gemeente neemt de garage in 1983 over. De hoge eisen aan het ambulancepersoneel gesteld qua medische scholing en regionalisatie dwingen hiertoe. Na verplaatsing van de GG & GD naar het Bas Backerhuis gaat de ambulance stalling ook daarheen. Het pand zelf wordt bureau van de Burger Bescherming.

In 1989 wordt het gebouw afgebroken en komt er het Amphion appartementengebouw voor in de plaats.W. Wijk, juli 2009

Coll. W. Boomgaard

Coll. W. Boomgaard

Coll. V.O.A. (Vereniging Oud-Apeldoorn)

Coll. V.O.A. (Vereniging Oud-Apeldoorn)