Loolaan 11Ook dit huis staat al op de kadasterkaart van 1880, Cornelis Schilperoort, (geb. 30-7-1852 te Dinteloord) komt hier op 31 mei 1877 als rijksveearts. Deze vermelding slaat waarschijnlijk op het feit, dat hij is afgestudeerd aan de rijksuniversiteit te Utrecht (tot nu toe de enige veterinaire universitaire opleiding in Nederland). De rijksveearts van der Meulen had op 10 maart 1877 eervol ontslag op zijn verzoek gekregen. Schilperoort overlijdt op 7 november 1914. Schilperoord was gehuwd met A. Korteweg (geb. 1-3-1853). In 1918 verhuist zij naar de Loseweg 44. Zij overlijdt op 22-9-1926. Haar kleinzoon komen wij op Loolaan 4 weer tegen. Het grote huis wordt daarna in twee n bewoond.

Op nr. 11 vinden wij van 1928 tot 1938 R.C. Roodenhuis, die op de Hoofdstraat 32 een behangers en stoffeerders bedrijf annex verhuizingen heeft.

Daarna op 1 juni 1939 komt de fotograaf K.A. Kossin (geb. 7-9-1905 te Duitsland) gehuwd en 2 kinderen. Hij woonde eerst op Piet Joubertstraat 32. Hij gaat op 9 augustus 1939 terug naar Duitsland.

Daarna komt S.E. Brusse, fotograaf, die na de oorlog het bedrijf niet voort mag zetten.

Op nr. 11-2 gaat E.C. Coster van Voorhout, bedrijfsleider er wonen.

In 1924 komt Reinder van der Veer (geb. 5-1-1901) als boekhandelaar. Hij woont hier eerst met zijn ouders tot 6 juni 1932. Hij huwt op 1 september 1932 met Bertha H. Veldman (geb. 17-8-1908). Zij kregen vier zonen en een dochter. In 1957 staat de wed. van der Veer genoteerd als bewoonster. De familie van der Veer had ook het winkelgedeelte van nr. 11 er weer bij betrokken. In 1959 neemt J. Polak de boekhandel over, deze fuseert in 1984 met de boekhandel Nawijn op de Hoofdstraat en zijn nu op het Marktplein gevestigd.

Het pand, Loolaan nr. 11 is in het appartementengebouw Amphion opgegaan.W. Wijk, juli 2009